กฟผ.-นักวิชาการชี้ขั้นตอนกู้ระบบไฟฟ้ากลับคืนซับซ้อน

กฟผ.-นักวิชาการชี้ขั้นตอนกู้ระบบไฟฟ้ากลับคืนซับซ้อน

กฟผ.-นักวิชาการชี้ขั้นตอนกู้ระบบไฟฟ้ากลับคืนซับซ้อน

รูปข่าว : กฟผ.-นักวิชาการชี้ขั้นตอนกู้ระบบไฟฟ้ากลับคืนซับซ้อน

กฟผ.-นักวิชาการชี้ขั้นตอนกู้ระบบไฟฟ้ากลับคืนซับซ้อน เหตุไฟฟ้าภาคใต้ดับกว่า 5 ชั่วโมง เมื่อค่ำวันที่ 21 พฤษภาคม สร้างความสงสัยต่อหน่วยงานด้านไฟฟ้า ถึงการกู้คืนระบบที่ล่าช้า เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่า 10,000 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนักวิชาการระบุว่าขั้นตอนการกู้ระบบไฟฟ้ากลับคืนมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และต้องใช้ความระมัดระวังสูง ซึ่งการป้องกันเหตุเกิดซ้ำ คือการพัฒนาสายส่ง และสร้างโครงข่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เหตุฟ้าผ่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส่งผลให้ระบบส่งจากภาคกลางไปภาคใต้ และโรงไฟฟ้าทั้งหมดในภาคใต้หลุดจากระบบ เมื่อค่ำวันที่ 21 พฤษภาคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้เวลาไม่กี่นาทีในการป้อนไฟกลับเข้าระบบ และเชื่อมต่อไฟฟ้าของ 2 ภาค แต่กู้ระบบทั้งหมด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯใช้เวลาถึง 5 ชั่วโมง ทำให้ข้อสงสัย ซึ่งทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ และนักวิชาการด้านไฟฟ้าอธิบายว่าระบบส่งไฟฟ้ามีความซับซ้อน และต้องใช้ความระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสี่ยง

เมื่อสามารถเดินเครื่องการผลิตแล้ว จึงจะค่อยๆ ยกระดับสายส่งกลับขึ้นมา จากนั้นไฟฟ้าจะเข้าไปหล่อเลี้ยงระบบในโรงไฟฟ้า จนสามารถสร้างสมดุลกลับคืนสู่ภาวะปกติ แต่จากเหตุไฟฟ้าขัดข้องทั้งระบบ และมีอุปสรรคด้านพื้นที่ของภาคใต้ ทำให้เครือข่ายสายส่งไฟฟ้ามีลักษณะคอขวด ไม่เหมือนกับพื้นที่ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ จึงต้องใช้เวลาในการกู้ระบบกลับคืน

สำหรับแก้ไขปัญหา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯจะเร่งปรับโครงสร้างสายส่งไฟทั่วประเทศ และสร้างสายส่งไฟขนาด 500 กิโลโวลต์ให้ถึงใจกลางพื้นที่ภาคใต้ จากปัจจุบันที่มีสายไฟขนาด 230 กิโลโวลต์ รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารโครงข่าย เพื่อฟื้นฟูระบบกลับคืนโดยเร็ว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน


กลับขึ้นด้านบน