ชาวลำปางเห็นด้วย "รถไฟความเร็วสูง" กทม.-เชียงใหม่ ส่งเสริมท่องเที่ยว-พัฒนาเมือง

ชาวลำปางเห็นด้วย "รถไฟความเร็วสูง" กทม.-เชียงใหม่ ส่งเสริมท่องเที่ยว-พัฒนาเมือง

ชาวลำปางเห็นด้วย "รถไฟความเร็วสูง" กทม.-เชียงใหม่ ส่งเสริมท่องเที่ยว-พัฒนาเมือง

รูปข่าว : ชาวลำปางเห็นด้วย "รถไฟความเร็วสูง" กทม.-เชียงใหม่ ส่งเสริมท่องเที่ยว-พัฒนาเมือง

ชาวลำปางเห็นด้วย ประชาชนหลายภาคส่วนในจ.ลำปาง เข้าร่วมรับฟังในเวทีระดมความคิดเห็น โครงการเส้นทางรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่

ชาวจังหวัดลำปางและตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดขึ้นที่จ.ลำปาง เพื่อเสนอรูปแบบเส้นทางเลือก พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

 
การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะได้นำผลสรุปข้อเสนอ ไปประมวลในภาพรวมถึงความเหมาะสมในการเลือกเส้นทาง ส่วนการให้บริการรถไฟความเร็วสูง จะวิ่งด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เช่น จากกรุงเทพฯ-ลำปาง ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 46 นาที ด้วยค่าเดินทาง 1,270 บาท ซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วย ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดการพัฒนาเมือง สร้างงานและกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่น
 
นางกอบกุล โมทนา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และศึกษาผลกระทบต่างๆ พร้อมทั้งชี้แจงประชาชนที่เส้นทางรถไฟผ่านในพื้นที่ หากกระบวนการขั้นตอนต่างๆเสร็จแล้ว คาดว่าปลายปี้นี้เรื่องทั้งหมดจะถูกส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
 


กลับขึ้นด้านบน