กบอ.ได้ผู้ชนะ "โครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน" 6 มิ.ย.นี้

กบอ.ได้ผู้ชนะ "โครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน" 6 มิ.ย.นี้

กบอ.ได้ผู้ชนะ "โครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน" 6 มิ.ย.นี้

รูปข่าว : กบอ.ได้ผู้ชนะ "โครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน" 6 มิ.ย.นี้

กบอ.ได้ผู้ชนะ ประธานกบอ. เชื่อว่า จะได้ผู้ชนะการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่ 11 เดือนเดียวกัน

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. เปิดเผยว่า กบอ. จะสรุปผลการคัดเลือกผู้ชนะประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ วันที่ 6 มิถุนายนนี้ และจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้วันที่ 11 มิถุนายน

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จะประชุมในวันที่ 28 พ.ค.2556 นี้ เพื่อพิจารณารายละเอียด, ราคา, โครงการ และเปิดซองราคาของผู้เข้าประมูล จากนั้นวันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน จะเรียกผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 มาต่อรองราคา และคาดว่าจะเวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อลงนามในสัญญาร่วมกัน
 
นายปลอดประสพกล่าวอีกว่า คณะกรรมการ กบอ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม วิคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำชุดใหม่ประจำปี 2556 ด้วย โดยให้นายรอยล จิตรดอน เป็นประธานคณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำ เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ปริมาณน้ำฝนปีนี้ ในการวางแผนรับมือและการระบายน้ำอย่างเป็นระบบมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน