ลูกเสืออเมริกามีมติเปิดรับสมัครชิก "รักร่วมเพศ" พร้อมยกเลิกคุณสมบัติที่ใช้กว่า 100 ปี

ลูกเสืออเมริกามีมติเปิดรับสมัครชิก "รักร่วมเพศ" พร้อมยกเลิกคุณสมบัติที่ใช้กว่า 100 ปี

ลูกเสืออเมริกามีมติเปิดรับสมัครชิก "รักร่วมเพศ" พร้อมยกเลิกคุณสมบัติที่ใช้กว่า 100 ปี

รูปข่าว : ลูกเสืออเมริกามีมติเปิดรับสมัครชิก "รักร่วมเพศ" พร้อมยกเลิกคุณสมบัติที่ใช้กว่า 100 ปี

ลูกเสืออเมริกามีมติเปิดรับสมัครชิก ลูกเสือแห่งอเมริกาซึ่งเป็นองค์การยุวชนใหญ่ที่สุดสหรัฐฯ มีมติให้เปิดรับสมาชิกที่เป็นพวกรักร่วมเพศได้อย่างเปิดเผย โดยนับเป็นการยกเลิกคุณสมบัติสมาชิกตามระเบียบเดิมที่ใช้มา กว่า 100 ปี

ประธานองค์การบอยสเก๊าต์แห่งอเมริกาประกาศว่า ที่ประชุมผู้แทน 1,400 คนจากทั่วประเทศมีมติให้ยกเลิกระเบียบเดิม ซึ่งห้ามเด็กที่มีรสนิยมรักร่วมเพศเข้าเป็นสมาชิก โอกาสนี้ประธานลูกเสือแห่งอเมริกายังประกาศด้วยว่า สำหรับลูกเสือที่เป็นผู้ใหญ่นั้นก็จะยังคงอยู่ภายใต้ระเบียบเดิม

 
บอยสเก๊าต์แห่งอเมริกาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1910 โดยเป็นองค์กรเยาวชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นเด็ก 2.6 ล้านคน และสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่รวมถึงอาสาสมัคร 1 ล้านคน ทั้งนี้ผลการใช้บังคับของมติจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2557
 


กลับขึ้นด้านบน