เปิดกุศโลบาย "วัดท่าบัวทอง" ดึงเยาวชนเข้าวัดมากขึ้น ผ่านศูนย์ไอซีที

เปิดกุศโลบาย "วัดท่าบัวทอง" ดึงเยาวชนเข้าวัดมากขึ้น ผ่านศูนย์ไอซีที

เปิดกุศโลบาย "วัดท่าบัวทอง" ดึงเยาวชนเข้าวัดมากขึ้น ผ่านศูนย์ไอซีที

รูปข่าว : เปิดกุศโลบาย "วัดท่าบัวทอง" ดึงเยาวชนเข้าวัดมากขึ้น ผ่านศูนย์ไอซีที

เปิดกุศโลบาย แม้วัดจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ และสถานประกอบพิธีทางศาสนา แต่ปัจจุบันมีชาวบ้านและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าวัดน้อยลง ทำให้วัดแห่งหนึ่งในอ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตรจึงคิดหาวิธีนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับธรรมะ เพื่อให้เยาวชน และประชาชน หันกลับเข้าวัดให้มากขึ้น

ด.ช.พลรัตน์ จันทร์อินตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ใช้คอมพิวเตอร์ของศูนย์ไอซีที ที่ตั้งอยู่ภายในวัดท่าบัวทอง ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เพื่อค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะความสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันวิสาขบูชา โดยเด็กยอมรับว่า เมื่อก่อนไม่อยากเข้าวัด เพราะวัดส่วนใหญ่มีแต่ซากปะหลักหักพัง และวัสดุก่อสร้าง แต่วัดแห่งนี้มีระบบอินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงลานกีฬา ให้ทุกคนได้เข้ามาทำกิจกรรม ไม่เข้ามาเพื่อทำบุญและฟังธรรมเท่านั้น

    
 
ปัญหาเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่เข้าวัดน้อยลง ทำให้เจ้าอาวาสวัดท่าบัวทอง ต้องคิดหาวิธีให้คนเหล่ามีหันมาสนใจธรรมะมากขึ้น เพื่อขัดเกลาจิตใจ จึงหาจุดสนใจด้วยการสร้างศูนย์ไอซีที.ภายในวัดขึ้นโดยมีอินเตอร์เน็ต พร้อมคอมพิวเตอร์กว่า 15 เครื่องพร้อมทั้งสนามลานเครื่องออกกำลังกายเป็นจุดดึงดูด คนวัยทำงาน รวมทั้งผู้สูงอายุ นอกจากนั้น ยังมีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ที่ผ่านมามีชาวบ้านเข้าวัดมากขึ้น
 
จากการปรับใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับพุทธศาสนา ทำให้ที่ผ่านมาวัดท่าบัวทอง ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 จากวัดทั้งหมดในจ.พิจิตร 393 วัด ในการประกวดวัดร่มเย็น ของจ.พิจิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ชุมชนมีความร่วมมือ ในการรณรงค์และดำเนินการให้วัดทุกแห่งปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข และให้วัดเป็นที่เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงการดึงประชาชน และเยาวชน เข้ามาเรียนรู้ศาสนาในช่วงเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลกปีนี้ด้วย
      


กลับขึ้นด้านบน