ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติส่งมอบพื้นที่ปลอดภัย บ้านห้วยเลา จ.น่าน

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติส่งมอบพื้นที่ปลอดภัย บ้านห้วยเลา จ.น่าน

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติส่งมอบพื้นที่ปลอดภัย บ้านห้วยเลา จ.น่าน

รูปข่าว : ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติส่งมอบพื้นที่ปลอดภัย บ้านห้วยเลา จ.น่าน

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติส่งมอบพื้นที่ปลอดภัย บ้านห้วยเลา จ.น่าน ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติส่งมอบพื้นที่ปลอดภัย บ้านห้วยเลา จังหวัดน่าน ให้กับกรมทหารพรานที่ 23 หลังเข้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตราย จนมีความปลอดภัย

การสาธิตวิธีตรวจ และเก็บกู้ทุ่นระเบิดเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งมอบพื้นที่ปลอดภัย บ้านห้วยเลา ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 4 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติให้กับกรมทหารพรานที่ 32 ภายหลังเข้าทำการกวาดล้าง และทำลายทุ่นระเบิดตกค้างในพื้นที่บ้านห้วยเลา ซึ่งเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2510 จนสามารถให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย

หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 4 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก และเลย  รวมพื้นที่อันตราย 439 แห่ง ทำการเก็บกู้ปลอดภัยแล้ว 410 ล้านตารางเมตร คงเหลือพื้นที่อันตรายประมาณ 100 ล้านตารางเมตร


กลับขึ้นด้านบน