สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน แนะนำรัฐเร่งกำหนดทิศทางพลังงานไทย

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน แนะนำรัฐเร่งกำหนดทิศทางพลังงานไทย

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน แนะนำรัฐเร่งกำหนดทิศทางพลังงานไทย

รูปข่าว : สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน แนะนำรัฐเร่งกำหนดทิศทางพลังงานไทย

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน แนะนำรัฐเร่งกำหนดทิศทางพลังงานไทย เหตุไฟฟ้าดับทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ทำให้หลายฝ่ายกังวลถึงความมั่นคงด้านพลังงานของไทยในอนาคต ขณะที่การสร้างโรงไฟฟ้าในไทยยังคงมีความอ่อนไหว โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าจากถ่านหิน ซึ่งสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน แนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อกำหนดทิศทางพลังงานของไทย

ศูนย์วิจัยกสิกร วิเคราะห์ว่า หากเกิดความล่าช้าในผลักดันโรงไฟฟ้ารายใหม่ให้เข้าระบบ อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านพลังงานของไทย และกระทบเศรษฐกิจ โดยภาครัฐควรเร่งเพิ่มการผลิตไฟฟ้า และรับซื้อจากเอกชน รวมถึงนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ

ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ใน 20 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ได้ผสมผสานแนวทางต่างๆ ในการเพิ่มปริมาณไฟฟ้าจากหลายแหล่ง เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้น รวมถึงการสร้างโรงไฟฟ้าจากถ่านหิน

แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามศึกษา และจัดหาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ แต่ผลกระทบด้านลบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นประเด็นสำคัญ ที่ทำให้การพัฒนาโรงไฟฟ้าถูกคัดค้าน

นายศรีสุวรรณระบุว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องคลี่คลายปัญหาที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาพลังงานในประเทศไทย และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับกำหนดทิศทางพลังงานของไทย แม้อาจต้องใช้เวลานาน

ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่าจะไม่เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้า หากมีการคัดค้านของภาคประชาชน โดยจะสำรองทางเลือกอื่น เพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนพลังงาน

ในเดือนมิ.ย.2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน และ ผู้เกี่ยวข้อง ต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ ที่จะใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด จากนั้นจะให้ กฟผ.สำรวจความคิดเห็นประชาชนอีกครั้ง ก่อนนำมาพิจารณาก่อสร้าง

 


กลับขึ้นด้านบน