ศิษย์เก่าเอฟบีไอ สนใจศึกษายุทธวิธีควบคุมฝูงชนของไทย

ศิษย์เก่าเอฟบีไอ สนใจศึกษายุทธวิธีควบคุมฝูงชนของไทย

ศิษย์เก่าเอฟบีไอ สนใจศึกษายุทธวิธีควบคุมฝูงชนของไทย

รูปข่าว : ศิษย์เก่าเอฟบีไอ สนใจศึกษายุทธวิธีควบคุมฝูงชนของไทย

ศิษย์เก่าเอฟบีไอ สนใจศึกษายุทธวิธีควบคุมฝูงชนของไทย สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ถูกนำมาพูดถึงในการประชุมศิษย์เก่า FBI ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ที่จัดขึ้นในประเทศไทยช่วงสัปดาห์ก่อน โดยมีการเชิญเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง และผู้ปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนทัศนคติ พร้อมกับตำรวจของประเทศมาเลเซีย และยุทธวิธีการควบคุมฝูงชน เป็นสิ่งที่เอฟบีไอที่เข้าร่วมการประชุม กว่า25 ประเทศให้ความสนใจ และขอศึกษา เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ

การฝึกซ้อมตามหลักสากลเน้นจากยุทธวิธีเบาไปหาหนัก เริ่มจากการแยกประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ชุมนุม ตั้งแนวป้องกันเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าพื้นที่ การเจรจารวมไปถึงการประกาศเตือนหากมีการฝ่าฝืน จนถึงขั้นตอนการใช้อุปกรณ์การควบคุมฝูงชนที่เป็นมาตราการสุดท้าย ทั้งแก๊สน้ำตากระบอง เป็นส่วนหนึ่งในการสาธิตยุทธวิธีการควบคุมฝูงชน ที่หน่วยอรินทราช 26 สาธิตให้เจ้าหน้าที่ศิษย์เก่าสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือเอฟบีไอ จาก 25ประเทศ ได้ชมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีประสบการณ์การควบคุมฝูงชน เพื่อนำไปเป็นตัวอย่างให้ผู้เข้าร่วมชมการสาธิตนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตัวเอง

นอกจากการปฏิบัติการในด้านวิชาการ เช่น ข้อมูลการก่ออาชญากรรม เกี่ยวกับเทคโนโลยี ศิษย์เก่าจากเอฟบีไอที่เข้าร่วมประชุมนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพราะปัจจุบัน ถือเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นมากและร้ายแรง นอกจากนี้มีปัญหายาเสพติด การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ ที่เอฟบีไอให้ความสนใจ และการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการประสานข้อมูลต่างๆด้วย

นอกจากกรณีศึกษาการสืบสวนรูปแบบอาชญากรประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม นำมาต่อยอดและหาองค์ความรู้ เช่น กรณีบอสตันมาราธอน เพราะอาชญากรมีการพัฒนาตัวเองต่อเนื่อง ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย  รูปแบบอาชญากรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอาจเกิดขึ้นในต่างประเทศได้


กลับขึ้นด้านบน