ท่าอากาศยานสมุยเพิ่มความเข้มงวดรักษาความปลอดภัย

ท่าอากาศยานสมุยเพิ่มความเข้มงวดรักษาความปลอดภัย

ท่าอากาศยานสมุยเพิ่มความเข้มงวดรักษาความปลอดภัย

รูปข่าว : ท่าอากาศยานสมุยเพิ่มความเข้มงวดรักษาความปลอดภัย

ท่าอากาศยานสมุยเพิ่มความเข้มงวดรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสมุยประกาศยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้อยู่ในระดับเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร เพิ่มความถี่ตรวจตราทั้งใน-นอกอาคารผู้โดยสาร ห้ามจอดรถในพื้นที่ประชิดอาคารและงดให้บริการจอดรถค้างคืน

วันนี้ (11 เม.ย.2558) น.ส.ณัฏฐ์ชยธร ณัฐสุดานิจวิภา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสมุย เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ท่าอากาศยานสมุยได้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยจากระดับปกติขึ้นเป็นระดับที่มีความเข้มงวดในการรักษาปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.เกาะสมุย โดยมีมาตรการตรวจสอบยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกท่าอากาศยานทุกคัน ปรับมาตรการและพื้นที่ให้บริการลานจอดรถ โดยยกเว้นการจอดรถในพื้นที่ประชิดอาคารและงดให้บริการจอดรถค้างคืนในทุกพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน

ส่วนอาคารผู้โดยสารได้เพิ่มความถี่ในการตรวจตราทั้งภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร โดยจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและใช้มาตรการเฝ้าระวังพื้นที่รอบนอกของท่าอากาศยานฯเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเตรียมทีมงานเฉพาะด้านเฝ้าระวังผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตลอด 24 ชม.

ในส่วนของการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระก่อนขึ้นเครื่องได้มีการเพิ่มความเข้มงวดให้เป็นระดับสูงสุด และประสานงานกับสายการบินต่างๆ ที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานสมุยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์อำนวยการฉุกเฉิกท่าอากาศสมุยดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้โดยสาร รวมทั้งจัดทีมประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสารที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและ ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติตัวในการเดินทาง ทั้งนี้การให้บริการด้านการบินที่ท่าอากาศยานสมุยยังคงเป็นไปตามปกติ


กลับขึ้นด้านบน