ทำบุญครบรอบ 21 ปีก่อตั้งโรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง

ทำบุญครบรอบ 21 ปีก่อตั้งโรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง

ทำบุญครบรอบ 21 ปีก่อตั้งโรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง

รูปข่าว : ทำบุญครบรอบ 21 ปีก่อตั้งโรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง

ทำบุญครบรอบ 21 ปีก่อตั้งโรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง มูลนิธิเพื่อนช้าง จังหวัดลำปาง จัดพิธีทำบุญครบรอบ 21 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลก พร้อมเรียกร้องให้คนไทยสนใจและหวงแหนช้างไทย ที่ขณะนี้อยู่ในภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์

เจ้าหน้าที่ สัตวแพทย์ และควาญช้าง ประจำโรงพยาบาลช้าง ของมูลนิธิเพื่อนช้าง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญโรงพยาบาลช้างมูลนิธิเพื่อนช้าง ในโอกาสครบรอบ 21 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลก เพื่อความเป็นศิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้ช้าง และผู้ปฎิบัติงานรักษาช้างที่ล่วงลับ

น.ส.โซไรดา ซาวาลา เลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้าง เรียกร้องให้ชาวไทย หันมาสนใจ และหวงแหนช้างไทยให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันจำนวนช้างลดลง เพราะถูกขบวนการค้าช้าง ลักลอบฆ่าช้างเพื่อเอางา และ อวัยวะสำคัญ รวมถึง ต้องการนำลูกช้างไปขายให้กับนายทุน ทำให้ช้างไทยที่เคยมีมากกว่า 50,000 เชือก เหลืออยู่ไม่ถึง 5,000 เชือก ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะสูญพันธุ์ได้

มูลนิธิเพื่อนช้างแห่งนี้ ก่อตั้งเมื่อปี 2536 จนถึงปัจจุบัน ทำการรักษาช้างไปเป็นจำนวน 3,894 เชือก ปัจจุบันมีช้างที่ในความดูแล 8 เชือก


กลับขึ้นด้านบน