สธ.สั่งตรวจรายชื่อข้าราชการ สธ.ชุมนุมบ้านนายกฯ

สธ.สั่งตรวจรายชื่อข้าราชการ สธ.ชุมนุมบ้านนายกฯ

สธ.สั่งตรวจรายชื่อข้าราชการ สธ.ชุมนุมบ้านนายกฯ

รูปข่าว : สธ.สั่งตรวจรายชื่อข้าราชการ สธ.ชุมนุมบ้านนายกฯ

สธ.สั่งตรวจรายชื่อข้าราชการ สธ.ชุมนุมบ้านนายกฯ จากกรณีชมรมแพทย์รวมถึง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม กลุ่มผู้ป่วยโรคไต และ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นัดชุมนุมที่หน้าบ้านนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ เพื่อเรียกร้องให้ปลด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกจากตำแหน่งนั้น ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมใช้มาตรการทางวินัยลงโทษกับข้าราชการที่ร่วมชุมนุมหากไม่มีการลางานอย่างถูกต้อง

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าในฐานะผู้บริหารสาธารณสุขไม่สามารถห้ามบุคลากรไม่ให้มีการชุมนุมได้ เพราะถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ในฐานะที่ผู้ชุมนุมบางส่วนเป็น บุคลากรทางการแพทย์ และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา จึงต้องพิจารณาว่า หากเป็นข้าราชการในสังกัด ได้ขอลาราชการกับผู้บังคับบัญชาถูกต้องหรือไม่ โดยจะประสานให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้บังคับบัญชาตามสายงานทั่วประเทศตรวจสอบเป็นรายบุคคล และ ให้รายงานต่อส่วนกลาง

ส่วนกระแสข่าวว่าจะมีการประท้วงด้วยการล้างไตที่หน้าบ้านนายกรัฐมนตรีนั้น หากดำเนินการจริง และ มีแพทย์หรือพยาบาลดำเนินการให้ ถือว่าเป็นการออกหน่วยให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจำเป็นต้องขออนุญาตจากกองประกอบโรคศิลปะ ดังนั้นจะตรวจสอบในเรื่องนี้หากพบว่าไม่ได้ขออนุญาตจะถูกพิจารณาโทษ และการที่แพทย์ หรือพยาบาลไปบริการ หรือดูแลผู้ป่วยนอกสถานที่ เป็นหน้าที่ของแพทยสภาต้องพิจารณาความตาม การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โดยในสัปดาห์นี้จะมีการหารือในคณะผู้บริหารเพื่อประเมินสถานการณ์ในภาพรวมอีกครั้งว่าแนวทางของชมรมแพทย์ชนบทมีความเหมาะสมหรือไม่


กลับขึ้นด้านบน