เครือข่ายประชาสังคมใต้ เตรียมหารือ "โรดแม็พ" หาแนวทางคุยสันติภาพ

เครือข่ายประชาสังคมใต้ เตรียมหารือ "โรดแม็พ" หาแนวทางคุยสันติภาพ

เครือข่ายประชาสังคมใต้ เตรียมหารือ "โรดแม็พ" หาแนวทางคุยสันติภาพ

รูปข่าว : เครือข่ายประชาสังคมใต้ เตรียมหารือ "โรดแม็พ" หาแนวทางคุยสันติภาพ

 เครือข่ายประชาสังคมใต้ เตรียมหารือ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ องค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันสันติภาพจากเยอรมนี จัดเสวนาร่วมผลักดันการพูดคยุสันติภาพ ในวันนี้ (27พ.ค.56) พร้อมทำรายละเอียดเส้นทางเดินสู่สันติภาพ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายใช้ประกอบในการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ กล่าวถึงการประชุมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันนี้ว่า เป็นการร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนักสันติวิธีของสถาบันสันติภาพเบอร์กฮอฟ จากเยอรมนี ร่วมกันกำหนดรายละเอียดในโร๊ดแม๊พ หรือ เส้นทางเดินสู่สันติภาพ เพื่อให้รัฐบาลและตัวแทนบีอาร์เอ็น ใช้ประกอบการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งตั้งความคาดหวังต่อโร๊ดแม๊พที่จะทำร่วมกันในวันนี้จะมีส่วนช่วยผลักดันให้การพูดคุยสันติภาพสามารถเดินหน้าต่อไปได้

 
นายนอร์เบิร์ต โรเปอรส์ ผู้อำนวยการสถาบันสันติภาพเบอร์กฮอฟ จากเยอรมันนี เห็นว่า การผลักดันทำโร๊ดแม๊พในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมช่วยผลักดันให้การพูดคุยสันติภาพเดินหน้าต่อได้ และเห็นว่าทั้งสองฝ่ายต้องใช้ความอดทนไม่ให้การพูดคุยสะดุด หรือมีอุปสรรคจนไม่สามารถเดินหน้าได้ ซึ่งการพูดคุยสันติภาพครั้งที่สามจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายน
 
มีรายงานว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญกับการประชุมของภาคประชาสังคมในวันนี้ และสั่งการให้กองทัพภาคที่สี่ติดตามและรายงานผลการประชุม รวมถึงรายละเอียดของโร๊ดแม๊พที่จะมีการหารือกัน
 


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน