ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ เล็งดึงข้อเสนอบีอาร์เอ็น-รัฐ ทำ"โร๊ดแม๊พ"หาทางออกใต้

ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ เล็งดึงข้อเสนอบีอาร์เอ็น-รัฐ ทำ"โร๊ดแม๊พ"หาทางออกใต้

ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ เล็งดึงข้อเสนอบีอาร์เอ็น-รัฐ ทำ"โร๊ดแม๊พ"หาทางออกใต้

รูปข่าว : ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ เล็งดึงข้อเสนอบีอาร์เอ็น-รัฐ ทำ"โร๊ดแม๊พ"หาทางออกใต้

ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ เล็งดึงข้อเสนอบีอาร์เอ็น-รัฐ ทำ วันนี้ (27พ.ค.56) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสภาประชาสังคมชายแดนใต้ จัดสัมมนาสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังมีส่วนร่วมผลักดันการพูดคุยสันติภาพระหว่างตัวแทนรัฐบาล ซึ่งนำโดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและ นายฮัซซัน ตอยิบ ตัวแทนจากขบวนการบีอาร์เอน ซึ่งประเด็นสำคัญในการสัมมนาวันนี้ คือ การจัดทำ โร๊ดแม๊พ หรือแผนเส้นทางเดินสู่สันติภาพ เพื่อให้ตัวแทนของทั้งสองฝ่ายใช้ประกอบการพิจารณาสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผศ.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า การทำโร๊ดแม๊พในครั้งนี้ จะเป็นการระดมความเห็นจากหลายฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางการพูดคุยสันติภาพ และหาทางออกในปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยจะมีการนำ 5 ข้อเรียกร้องของกลุ่มบีอาร์เอ็น ที่จะพิจารณากรอบข้อเสนออย่างละเอียดว่า มีความชอบธรรม, มีการยอมรับสิทธิ และการกำหนดตัวเองในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอของรัฐบาลมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำโร๊ดแมพ เพื่อหาจุดเชื่อมโยงที่เหมาะสมระหว่าง 2 ฝ่าย ซึ่งคาดว่าหากเสร็จสมบูรณ์ จะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการหาทางออกครั้งนี้ได้ ตลอดจนความคิดเห็นจากภาคประชาชน

 
ทั้งนี้ การพูดคุยในเรื่อง โร๊ดแม๊พ เป็นครั้งแรก ที่มีเน้นเรื่องหลักการ,ทฤษฎี ความคิดเห็น ก่อนนำไปรวบรวมเพื่อทำโร๊ดแม๊พอีกครั้งในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จก่อนการพูดคุยสันติภาพในวันที่ 13 มิถุนายนนี้อย่างแน่นอน 
 
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการพูดคุยสันติภาพแล้ว 2 ครั้ง แต่เหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ ยังมีอย่างต่อเนื่อง ผศ.ศรีสมภพกล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในระหว่างการดำเนินการพูดคุยสันติภาพ ซึ่งการก่อเหตุหากดำเนินการที่นอกกรอบลักษณะนี้ เราจะต้องดำเนินการร่วมกันว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และต้องถูกตรวจสอบ ขณะเดียวกัน สิ่งที่กลุ่มอาร์เอ็นเสนอ ให้มีตัวแทนฝ่ายที่ 3 ในการพูดคุย หมายความร่วมถึงการตรวจสอบ ควบคุมการกระทำทั้งฝ่ายบีอาร์เอ็นและรัฐบาล


กลับขึ้นด้านบน