"น่าน" และการเตรียมรับมือกับปัญหา "ดินถล่ม" ช่วงหน้าฝน

"น่าน" และการเตรียมรับมือกับปัญหา "ดินถล่ม" ช่วงหน้าฝน

"น่าน" และการเตรียมรับมือกับปัญหา "ดินถล่ม" ช่วงหน้าฝน

รูปข่าว : "น่าน" และการเตรียมรับมือกับปัญหา "ดินถล่ม" ช่วงหน้าฝน

จากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาส่วนใหญ่ จึงทำให้จ.น่านมีหมู่บ้านเสี่ยงภัยจากน้ำป่า และดินโคลนถล่มกว่า 400 แห่ง โดยฤดูฝนในปีนี้ หน่วยงานในพื้นที่รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยง ต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

การระดมกำลังออกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่ม ที่บ้านหนองปลา หมู่ 10 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน คือ 1 ในแผนเผชิญเหตุที่ชาวบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝน เนื่องจากบ้านหนองปลา เป็นหนึ่งในหมู่บ้านเสี่ยงภัย เพราะตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขา และมีแม่น้ำไหลผ่าน

 
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจ.น่านที่เป็นภูเขาสูงจึงมีหมู่บ้านเสี่ยงภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่มจำนวนมาก ทุกปีมักถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วมทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ปีนี้จังหวัดน่านจึงเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากให้ผู้นำและมิสเตอร์เตือนภัยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุและตั้งศูนย์ช่วยเหลือ โดยเตรียมกำลังพลและเครื่องมือต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือทันท่วงที

    

 
จากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่ม กระจายในพื้นที่ 15 อำเภอ ของจ.น่าน รวม 403 หมู่บ้าน แบ่งเป็นระดับความรุนแรงออกเป็น 3 ระดับคือระดับรุนแรง จำนวน 206 หมู่บ้าน ระดับ ปานกลาง 140 หมู่บ้าน และระดับ 3 ต่ำ จำนวน 57 หมู่บ้าน ซึ่งต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดเวลามีฝนตกหนัก ขณะเดียวกันการให้ความรู้กับชาวบ้านในการเอาตัวรอดเบื้องต้น ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง


กลับขึ้นด้านบน