กกพ.เตรียมเลือกพื้นที่สมัครใจดับไฟ รองรับแผนฉุกเฉิน

กกพ.เตรียมเลือกพื้นที่สมัครใจดับไฟ รองรับแผนฉุกเฉิน

กกพ.เตรียมเลือกพื้นที่สมัครใจดับไฟ รองรับแผนฉุกเฉิน

รูปข่าว : กกพ.เตรียมเลือกพื้นที่สมัครใจดับไฟ รองรับแผนฉุกเฉิน

กกพ.เตรียมเลือกพื้นที่สมัครใจดับไฟ รองรับแผนฉุกเฉิน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เตรียมกำหนดเเผน เลือกพื้นที่ที่สมัครใจให้ดับไฟ หากเกิดปัญหาฉุกเฉิน ส่วนข้อสรุปเกี่ยวกับแผนปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ กกพ.วางเเนวทางร่วมกับ3 การไฟฟ้า จะได้ข้อสรุปภายใน 2สัปดาห์

นายนภดล มัณฑะจิตร คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ กกพ. กล่าวว่าภายใน 2 สัปดาห์ คาดว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแผนปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ร่วมกับ 3 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจากปัจจุบันมีแผนปฏิบัติสำหรับระบบอัตโนมัติอยู่แล้ว เมื่อมีเหตุไม่คาดฝัน ก็จะตัดไฟจากระบบ และหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ทำให้ไฟฟ้าดับบริเวณกว้างเมื่อสัปดาห์ก่อน

 
สิ่งที่จะทำเพิ่มเติม คือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว ต้องใช้อำนาจการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกังวลว่าหากดับไฟบริเวณใด บริเวณหนึ่งแล้วเสียหาย จะมีความผิดหรือต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยการตัดสินใจต้องเกิดขึ้นภายใน 7 วินาที ซึ่งต้องเลือกแนวทางที่มีผลกระทบน้อยที่สุด
 
นางพัลลภา เรืองรอง กรรมการ กกพ. กล่าวว่า นอกจากนี้ ระยะสั้นจะทำแผนเลือกพื้นที่พร้อมจะดับไฟ โดยจะให้เป็นไปตามความสมัครใจ และใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าที่เหลือ ในพื้นที่จากน้ำมันดีเซล หรือเชื้อเพลิงเสริมอื่น โดยสองวิธีนี้ จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ขณะที่ประชาชนที่เดือดร้อน สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ แต่กรณีนี้ต้องพิจารณาว่าความผิดเกิดจากเหตุใด โดยจะเป็นการชดเชยให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าจากค่าปรับของการไฟฟ้า
 
 


กลับขึ้นด้านบน