คกก.สิทธิฯ - นักวิชาการร่วมเสวนาปัญหาการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

คกก.สิทธิฯ - นักวิชาการร่วมเสวนาปัญหาการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

คกก.สิทธิฯ - นักวิชาการร่วมเสวนาปัญหาการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

รูปข่าว : คกก.สิทธิฯ - นักวิชาการร่วมเสวนาปัญหาการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

คกก.สิทธิฯ - นักวิชาการร่วมเสวนาปัญหาการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ พร้อมด้วยนักวิชาการด้านกฎหมาย เเละองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมเสวนากระบวนการยุติธรรมกับการปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อนำเสนอปัญหาการเข้าถึงสิทธิ ในการกระบวนการยุติธรรมของประชาชน

ในเวทีเสวนามีการรวบรวมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์จากคดีต่างๆ ที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบที่ด้อยอำนาจต่อรองกับภาครัฐ เเละผู้มีอำนาจทางการเงิน ที่ผ่านมาจึงพบว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีต่างๆ คนกลุ่มนี้จึงมักเป็นฝ่ายพ่ายเเพ้ เเละถูกดำเนินคดีอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งผู้ร่วมเสวนาส่วนหนึ่งวิเคราะห์ว่าสาเหตุหนึ่งมาจากภาครัฐพยายามกระจายอำนาจการปกครองไปอยู่ในมือของเอกชนมากขึ้น รวมถึงมีความพยายามที่จะเเปรรูประบบบริหารเพื่อให้เอื้อต่อประโยชน์ของคนบางกลุ่ม จึงถึงเวลาที่หลายฝ่ายต้องทบทวน เเละช่วยกันบูรณาการร่วมกันเเก้ปัญหานี้

นอกจากนี้ ในเวทีเสวนายังมีการเเลกเปลี่ยนความเห็นจากนักวิชาการด้านกฎหมาย ที่สะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคของกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล ที่อาจไม่เป็นไปตามที่บทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ทางกฎหมายเเล้ว ข้อมูลที่ได้ก็อาจช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องที่ปรากฏในกระบวนการทางชั้นศาล ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงเเก้ไข เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างเเท้จริง
 


กลับขึ้นด้านบน