ภาคประชาชนไม่เห็นด้วยโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท

ภาคประชาชนไม่เห็นด้วยโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท

ภาคประชาชนไม่เห็นด้วยโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท

รูปข่าว : ภาคประชาชนไม่เห็นด้วยโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท

ภาคประชาชนไม่เห็นด้วยโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท  โครงการออกแบบก่อสร้างการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยในวงเงิน 350,000 ล้านบาท ที่รัฐบาลวางแผนให้ประเทศไทยพ้นจากภาวะวิกฤติน้ำท่วมใหญ่ในอนาคต ขณะนี้นักวิชาการ ประชาชนและภาคเอกชน กังวลว่า หากก่อสร้างเสร็จภายใน 5 ปี อาจส่งผลให้โครงสร้างทางวิศวกรรมไร้คุณภาพ

ขณะที่ประชาชนเริ่มมีการทักท้วงเรื่องการก่อสร้าง 9 สัญญา เพราะขณะนี้รัฐบาลยังไม่สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ทั้งที่จะมีการเลือกผู้เสนอโครงการเพื่อลงนามเป็นคู่สัญญาที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 4 มิ.ย.นี้

ในเวทีเสวนาโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท เรื่อง งบน้ำเพื่อชีวิต ขอร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ที่มีทั้ง นักวิชาการและประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการก่อสร้างโครงการบริหารจัดการน้ำ ที่รัฐบาลกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 5 ปี

ทางสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เสนอว่า รัฐบาลไม่ควรด่วนตัดสินใจในการก่อสร้าง เพราะอาจส่งผลถึงโครงสร้างทางวิศวกรรมที่อาจไม่มีคุณภาพและอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

นักวิชาการและภาคประชาชนที่ไปร่วมประชุมวันนี้ (27 พ.ค.) แม้ไม่เห็นด้วยกับการใช้งบประมาณกว่า 3.5 แสนล้านบาท ที่รัฐบาลจัดทำขึ้นอย่างรวดเร็ว และภาคประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม แต่รัฐบาลได้ดำเนินการพิจารณาเลือกผู้เสนอโครงการเพื่อลงนามเป็นคู่สัญญาที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ 4 มิ.ย.นี้แล้ว


กลับขึ้นด้านบน