เครือข่ายอปท.เตรียมชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องรัฐแก้งบฯอุดหนุนเป็นร้อยละ 30

เครือข่ายอปท.เตรียมชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องรัฐแก้งบฯอุดหนุนเป็นร้อยละ 30

เครือข่ายอปท.เตรียมชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องรัฐแก้งบฯอุดหนุนเป็นร้อยละ 30

รูปข่าว : เครือข่ายอปท.เตรียมชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องรัฐแก้งบฯอุดหนุนเป็นร้อยละ 30

เครือข่ายอปท.เตรียมชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องรัฐแก้งบฯอุดหนุนเป็นร้อยละ 30 หลังเคลื่อนไหวเรียกร้องให้แก้ปัญหาการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มผู้เรียกร้องระบุว่า ไม่สอดคล้องกับการดำเนินการและกฎหมาย โดยวันนี้ (28พ.ค.56) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นัดเคลื่อนไหวเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณากรณีดังกล่าวอีกครั้ง โดยยืนยันว่า หากไม่มีการตอบรับข้อเรียกร้อง เครือข่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ ก็พร้อมจะยกระดับการชุมนุมให้เข้มข้นขึ้น

วันนี้ ตัวแทนจาก 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. แห่งประเทศไทย และสมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. แห่งประเทศไทย รวมถึงเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. จะส่งตัวแทนเคลื่อนไหวเรียกร้องที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้มีการแก้ปัญหางบอุดหนุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของรายได้สุทธิรัฐบาล เบื้องต้นมีความเคลื่อนไหวในการเดินทางมาร่วมชุมนุมจากเครือข่ายดังกล่าวแล้วในหลายจังหวัด

 
ขณะเดียวกัน มีรายงานด้วยว่า อปท.บางส่วน แม้จะมีข้อเรียกร้องในลักษณะเดียวกัน แต่จะไม่เข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้ เนื่องจากการเรียกร้องครั้งที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้า รวมถึงความเคลื่อนไหวมีความหลากหลายไม่ตรงกับเป้าหมาย จึงเกรงว่า อาจกลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
 
ด้านนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากข้อเรียกร้องในวันนี้ ไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะหารือกับกลุ่มเครือข่าย เพื่อยกระดับการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้


กลับขึ้นด้านบน