อองซานซูจี ค้านนโยบายห้ามชาวโรฮิงยา มีบุตรเกิน 2 คน

อองซานซูจี ค้านนโยบายห้ามชาวโรฮิงยา มีบุตรเกิน 2 คน

อองซานซูจี ค้านนโยบายห้ามชาวโรฮิงยา มีบุตรเกิน 2 คน

รูปข่าว : อองซานซูจี ค้านนโยบายห้ามชาวโรฮิงยา มีบุตรเกิน 2 คน

อองซานซูจี ค้านนโยบายห้ามชาวโรฮิงยา มีบุตรเกิน 2 คน ทางการพม่าออกนโยบายห้ามมีบุตรเกิน 2 คน บังคับใช้กับชาวโรฮิงยา ซึ่งนางอองซานซูจีไม่เห็นด้วย เพราะเข้าข่ายเลือกปฏิบัติและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นการพูดถึงสิทธิของชาวโรฮิงยาเป็นครั้งแรก

นางอองซานซูจี ถูกวิจารณ์ว่า ไม่เคยปกป้องชาวโรฮิงยา กลุ่มคนที่พม่าไม่นับว่าเป็นพลเมืองของประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธ และล่าสุดเจ้าหน้าที่ในรัฐยะไข่ รื้อฟื้นนโยบายห้ามมีบุตรเกิน 2 คน มาใช้บังคับกับชาวโรฮิงยา
 
รัฐยะไข่ออกนโยบายห้ามมีบุตรเกิน 2 คนต่อหนึ่งครอบครัวมาตั้งแต่ปี 1994 แต่ไม่ได้ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด โดยการนำออกมาใช้กับชาวโรฮิงยาครั้งนี้มีขึ้น หลังจากที่คณะกรรมการสรุปว่า ปัญหาความรุนแรงระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมโรฮิงยาเกิดจากการขยายจำนวนของชาวโรฮิงยา ซึ่งนางซูจีระบุว่า ถ้ามีการนำนโยบายนี้ออกมาใช้จริงก็ ถือว่าเข้าข่ายเลือกปฏิบัติอย่างผิดกฏหมายและไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
 
 


กลับขึ้นด้านบน