กบอ.เลื่อนเปิดซองประมูล "จัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน" ชี้พิจารณาด้านเทคนิคยังไม่เรียบร้อย

กบอ.เลื่อนเปิดซองประมูล "จัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน" ชี้พิจารณาด้านเทคนิคยังไม่เรียบร้อย

กบอ.เลื่อนเปิดซองประมูล "จัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน" ชี้พิจารณาด้านเทคนิคยังไม่เรียบร้อย

รูปข่าว : กบอ.เลื่อนเปิดซองประมูล "จัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน" ชี้พิจารณาด้านเทคนิคยังไม่เรียบร้อย

กบอ.เลื่อนเปิดซองประมูล คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทผู้ชนะการประมูลโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำ ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 350,000 ล้านบาท เลื่อนเปิดซองราคาประมูล 9 กลุ่มโครงการ เพราะการพิจารณาด้านเทคนิคยังไม่แล้วเสร็จ แต่ไม่กระทบการประกาศผลอย่างเป็นทางการ วันที่ 11 มิถุนายน 2556

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขาธิการ สำนักงาน นโยบายและบริหาร จัดการน้ำและอุทกภัย หรือ สบอช. เปิดเผยว่า วันนี้(28พ.ค.56) คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทผู้ชนะการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ อย่างยั่งยืน ยังไม่เปิดซองราคา ตามที่ 4 กลุ่มบริษัทเสนอมา เพราะอนุกรรมการด้านเทคนิค ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบแผนการทำงาน ความสมบูรณ์ทางเทคนิค ประสบการณ์ และความพร้อมของบุคคลากร สอดคล้องกับแผนที่เสนอมาหรือไม่

 
ขณะที่คณะทำงานในกบอ. รายหนึ่ง ระบุว่า อนุฯกรรมการ ทั้ง 3 ชุด ประกอบด้วย ด้านเทคนิค, คุณสมบัติ และร่างสัญญา จะเร่งประชุม เพื่อสรุปข้อมูลจำเป็นสำหรับการคัดเลือกผู้ชนะการประมูล ในแต่ละกลุ่มโครงการ ภายในวันนี้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกชุดใหญ่ ที่มีนายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณา และกำหนดหลักเกณฑ์การต่อรองราคา ในช่วงบ่าย วันนี้
 
ส่วนขั้นตอนการคัดเลือกผู้ชนะประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ อนุกรรมการ ได้เปิดซองเทคนิค ที่ 4 กลุ่มบริษัทเสนอมา พิจารณาและให้คะแนนตามเกณฑ์ด้านทางวิศวกรรม โดยผู้ผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนนเกิน 80 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ก่อนเรียงลำดับคะแนน จนครบ 9 กลุ่มโครงการ
 
จากนั้น คณะกรรมการคัดเลือกชุดใหญ่ จึงเปิดซองราคา และเรียกเอกชนเข้าต่อรอง ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2556 และนำผลการคัดเลือกเสนอ กบอ.ชุดใหญ่ ที่มีนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ประชุมสรุปผลการคัดเลือก ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา และประกาศผลอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 จากนั้นจึงนัดทำสัญญาในลำดับต่อไป
 


กลับขึ้นด้านบน