ชาวบ้าน จ.แพร่ ร่วมปลูกป่า ต้านเขื่อน

ชาวบ้าน จ.แพร่ ร่วมปลูกป่า ต้านเขื่อน

ชาวบ้าน จ.แพร่ ร่วมปลูกป่า ต้านเขื่อน

รูปข่าว : ชาวบ้าน จ.แพร่ ร่วมปลูกป่า ต้านเขื่อน

ชาวบ้าน จ.แพร่ ร่วมปลูกป่า ต้านเขื่อน ชาวบ้านในตำบลสะเอียบ นำต้นไม้เศรษฐกิจ เช่น มะม่วง และยางพารา มาปลูกแทนข้าวโพด เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และแสดงเจตนารมณ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์ผืนป่า ที่สำคัญ คือ ไม่ต้องการเขื่อน เพราะเป็นสิ่งที่จะมาทำลายผืนป่า และสร้างความเดือดร้อนให้พวกเขา

นายเส็ง ขวัญยืน อดีตกำนันตำบลสะเอียบ กล่าวว่าในช่วง 2- 3 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านในตำบลสะเอียบเร่งปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพราะตระหนักดีว่าป่ามีคุณค่าและให้ประโยชน์กับชาวบ้าน ทั้งด้านแหล่งน้ำและแหล่งอาหาร ที่ผ่านมามีการปลูกไม้สัก ยางพารา ไผ่ และมะขามเปรี้ยว เพื่อให้ชาวบ้านลดพื้นที่การปลูกข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยว และเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านบางพื้นที่บุกรุกป่าเพื่อขยายพื้นที่ปลูก

การปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของชาวบ้านในตำบลสะเอียบ ว่าพวกเขาไม่ต้องการเขื่อน ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแก่งเสือเต้น หรือ เขื่อนยมบน-ยมล่าง ทั้งนี้ชาวบ้านยืนยันว่า การสร้างเขื่อนนอกจากจะทำลายป่า จะทำให้ชาวบ้านต้องอพยพย้ายถิ่น

นอกจากสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาแล้ว ชาวบ้านตำบลสะเอียบ ได้เสนอทางออกกับรัฐบาล เพื่อหยุดการสร้างเขื่อน คือให้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ รักษาป่าที่เหลืออยู่ ป้องกันการบุกรุกป่า ห้ามมีโครงการขนาดใหญ่ที่กระทบต่อป่า และสัตว์ป่า และสร้างแก้มลิงที่กรมทรัพยากรน้ำสำรวจไว้ทั้งหมด 395 แหล่ง ซึ่งจะเก็บน้ำได้มากกว่า และใช้งบประมาณต่ำกว่าการสร้างเขื่อนหลายพันล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน