เอ็นจีโอค้าน "แข่งฟอร์มูลา-วัน" บนถ.ราชดำเนิน หวั่นโบราณสถาน-สิ่งแวดล้อมเสียหาย

เอ็นจีโอค้าน "แข่งฟอร์มูลา-วัน" บนถ.ราชดำเนิน หวั่นโบราณสถาน-สิ่งแวดล้อมเสียหาย

เอ็นจีโอค้าน "แข่งฟอร์มูลา-วัน" บนถ.ราชดำเนิน หวั่นโบราณสถาน-สิ่งแวดล้อมเสียหาย

รูปข่าว : เอ็นจีโอค้าน "แข่งฟอร์มูลา-วัน" บนถ.ราชดำเนิน หวั่นโบราณสถาน-สิ่งแวดล้อมเสียหาย

เอ็นจีโอค้าน สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน คัดค้านการใช้พื้นที่ประวัติศาสตร์ในการแข่งรถฟอร์มูล่า-วัน ชี้ผิดกฎหมายหลายฉบับ

 กรณีที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำตัวเป็นนอมินีให้กับบริษัทเอกชนเพื่อโปรโมทแบรนด์สินค้า เตรียมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรถสูตร 1 ชิงแชมป์โลก “ฟอร์มูล่า-วัน” ในปี 2558 โดยใช้เส้นทางหลักผ่านถนนราชดำเนิน ระยะทาง 5.995 กม. เริ่มที่กรมอู่ทหารเรือ ท่าราชวรดิษฐ์ พร้อมผ่านสถานที่สำคัญ อาทิ พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง ป้อมพระอาทิตย์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ฯลฯ โดยอ้างประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว โดยความเห็นชอบของกรุงเทพมหานครนั้น 

 
นายศรีสุวรรณ จรรยา  นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมว่า ขอคัดค้านนโยบายและแผนการดำเนินการดังกล่าว 100% เหตุเพราะการจัดการแข่งขันดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง มีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุซึ่งมักจะเกิดเป็นปกติในการแข่งรถประเภทนี้ จากการแหกโค้งซึ่งจะทำให้อาคารสิ่งปลูกสร้างในแนวถนนตลอดระยะทางของการจัดแข่งอาจได้รับความเสียหาย เพราะทุกตารางเมตรของพื้นที่จัดแข่งรถล้วนเป็นพื้นที่ทางโบราณสถาน ที่เต็มไปด้วยรากเง้าทางประวัติศาสตร์ของเกาะรัตนโกสินทร์และของชาติ และที่สำคัญเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนของรถแข่งจำนวนมากจะทำให้โครงสร้างของพระบรมหาราชวัง อาคารประวัติศาสตร์และโบราณสถาน วัดสำคัญๆ ต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติได้รับผลกระทบเสียหาย 
 
การจัดการแข่งขันดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายฉบับ เช่น ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 74 มาตรา 290 ประกอบมาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 67 และมาตรา 87 และขัดต่อ พ.ร.บ.การจาจร 2522 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2504 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2535 ซึ่งเป็นขั้นตอน วิธีการ ที่กฎหมายกำหนด โดยมีหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลหลายหน่วยงาน รวมทั้งคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนคนกรุงเทพมหานครทั้งหมด i 
 
การที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) จะใช้อำนาจโดยพละการ นำไปสู่การเห็นชอบหรืออนุมัติ/อนุญาตให้ผู้ประกอบการเอกชนนำรถ “ฟอร์มูล่า-วัน” มาแข่งขันเพื่อโปรโมทแบรนด์สินค้าของเอกชน โดยสมอ้างว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังที่กล่าวแล้ว สมาคมฯจึงใคร่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำลังดำเนินการดังกล่าวยุติการกระทำและการใช้อำนาจทางปกครอง ที่อาจนำไปสู่ความเดือดร้อนและเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวเสีย และหากหน่วยงานดังกล่าวยังดื้อดึงที่จะดำเนินการต่อไป สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวชุมชนในเกาะรัตนโกสินทร์ที่หวงแหนโบราณสถานและทรัพย์สมบัติของชาติ จะนำเรื่องดังกล่าวไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อระงับเพิกถอนโครงการทันที 
 


กลับขึ้นด้านบน