ไข้เลือดออกระบาดหนักใน จ.ลำพูน

ไข้เลือดออกระบาดหนักใน จ.ลำพูน

ไข้เลือดออกระบาดหนักใน จ.ลำพูน

รูปข่าว : ไข้เลือดออกระบาดหนักใน จ.ลำพูน

ไข้เลือดออกระบาดหนักใน จ.ลำพูน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ยังคงเร่งป้องกันโรคไข้เลือดออก หลังระบาดหนักในพื้นที่ล่าสุดมีผู้ป่วยแล้ว 260 คน และเสียชีวิต 1 คน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมือง จังหวัดลำพูน เร่งฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลายภายในชุมชนช่างฆ้อง ตำบลในเมือง หลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หลายคน นอกจากนั้นยังเร่งรณรงค์ให้ชาวบ้านเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลายตามแหล่งที่มีน้ำขัง หลังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดลำพูนมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้มียอดสะสมผู้ป่วยแล้วกว่า 260 คน เสียชีวิต 1 คน

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 15 -24 ปี รองลงมา คือ 10 - 14 ปี ล่าสุด สาธารณสุขจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. รวมทั้งประชาชนช่วยกันกำจัดยุงลาย และลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพราะคาดว่าปีนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจะรุนแรง เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และฝนตกหนัก จะทำให้ยุงมีวงจรชีวิตที่เร็วขึ้น และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน