ปชช.เชื่อมั่นระบบประกันภัยพิบัติมากขึ้น หลังมีการควบคุมราคาดอกเบี้ยเป็นอัตราเดียว

ปชช.เชื่อมั่นระบบประกันภัยพิบัติมากขึ้น หลังมีการควบคุมราคาดอกเบี้ยเป็นอัตราเดียว

ปชช.เชื่อมั่นระบบประกันภัยพิบัติมากขึ้น หลังมีการควบคุมราคาดอกเบี้ยเป็นอัตราเดียว

รูปข่าว : ปชช.เชื่อมั่นระบบประกันภัยพิบัติมากขึ้น หลังมีการควบคุมราคาดอกเบี้ยเป็นอัตราเดียว

ปชช.เชื่อมั่นระบบประกันภัยพิบัติมากขึ้น หลังมีการควบคุมราคาดอกเบี้ยเป็นอัตราเดียว ประชาชนและผู้ประกอบการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยพิบัติมากขึ้น หลังจากกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติสามารถควบคุมราคาเบี้ยประกันให้เป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยคุ้มครองภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหว และวาตภัย

หลังจากประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 รัฐบาลเร่งจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติขึ้นภายใน 4 เดือน ตามพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัย พ.ศ.2555 เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงความคุ้มครองภัยพิบัติได้อย่างทั่วถึง ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม โดยศึกษาข้อมูลประกันภัยพิบัติจากประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นมาปรับใช้ โดยให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ 3 ภัย คือ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และภัยจากพายุ หรือวาตภัย

ตลอด 1 ปีที่ก่อตั้งกองทุนนี้ พบว่า ปัจจุบันมีประชาชนและผู้ประกอบการ เชื่อมั่นระบบประกันภัยของประเทศมากขึ้น ซึ่งขณะนี้มียอดกรมธรรม์ประกันภัยกว่า 9 แสนฉบับ โดยเป็นกลุ่มบ้านอยู่อาศัยร้อยละ 92 รองลงมาคือกลุ่มธุรกิจร้อยละ 7 และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 1

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิพล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ บอกว่าความตื่นตัวที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่า ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของระบบประกันภัยซึ่งหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นอีก กองทุนนี้จะให้ความคุ้นครองทรัพย์สินและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจได้


กลับขึ้นด้านบน