แพทย์ชนบท-เครือข่าย เตรียมชุมนุมหน้าบ้านนายกฯ

แพทย์ชนบท-เครือข่าย เตรียมชุมนุมหน้าบ้านนายกฯ

แพทย์ชนบท-เครือข่าย เตรียมชุมนุมหน้าบ้านนายกฯ

รูปข่าว : แพทย์ชนบท-เครือข่าย เตรียมชุมนุมหน้าบ้านนายกฯ

แพทย์ชนบท-เครือข่าย เตรียมชุมนุมหน้าบ้านนายกฯ ประธานชมรมแพทย์ชนบทประสานขอรถพยาบาลฉุกเฉิน ดูแลผู้ป่วยโรคไตที่จะเข้าร่วมการชุมนุมหน้าบ้านนายกรัฐมนตรีในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ ยืนยันผู้ป่วยสมัครใจเข้าร่วมชุมนุมเอง ไม่ได้บังคับ และไม่หวั่นกระทำผิดกฎหมายสถานพยาบาล

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชระนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท เปิดเผยว่า การชุมนุมที่หน้าบ้านนายกรัฐมนตรีในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ ประกอบด้วยเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโรงพยาบาลชุมชน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม กลุ่มคนรักษ์หลักประกัน และกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยยืนยันชุมนุมเพื่อแสดงออกทางสัญลักษณ์ ไม่ใช้ความรุนแรง เพราะไม่ใช่ม็อบการเมือง และประสานขอรถพยาบาลฉุกเฉินไว้คอยดูแลผู้ป่วยโรคไต ที่จะมาร่วมล้างไตนอกสถานที่พร้อมแล้ว ยืนยันเป็นความสมัครใจของผู้ป่วย ไม่ผิดกฎหมายสถานพยาบาลชุมนุม

ขณะที่นายระวัย ภู่ระกา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม เตรียมฟ้องร้องผู้ที่ก่อความเสียหายให้กับองค์การเภสัชกรรมทั้งสถานีโทรทัศน์เอเซียนทีวี ช่องรามสูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกมาให้ข่าวทำลายภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์การเภสัชกรรม

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี และเอดส์ประเทศไทยเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการภายในกระทรวงสาธารณสุขโดยด่วน ก่อนที่ความเดือนร้อนของผู้ป่วย และคนจนจะมากขึ้น โดยวันที่ 6 มิถุนายนนี้ ทางเครือข่ายฯ พร้อมเข้าร่วมชุมนุมหน้าบ้านนายกรัฐมนตรีร่วมกับเครือข่ายผู้ป่วยโรคไตวาย และชมรมแพทย์ชนบท


กลับขึ้นด้านบน