ไข่ไก่แพงเพราะปริมาณออกสู่ตลาดน้อย

ไข่ไก่แพงเพราะปริมาณออกสู่ตลาดน้อย

ไข่ไก่แพงเพราะปริมาณออกสู่ตลาดน้อย

รูปข่าว : ไข่ไก่แพงเพราะปริมาณออกสู่ตลาดน้อย

ไข่ไก่แพงเพราะปริมาณออกสู่ตลาดน้อย ราคาไข่ไก่ที่ปรับขึ้นขณะนี้ ผู้เลี้ยงยืนยันว่าเป็นไปตามภาวะผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อย ซึ่งนักวิชาการเห็นว่ารัฐควรปล่อยให้ราคาไข่ไก่เป็นไปตามกลไกตลาด หากแทรกแซงจะทำให้กลไกบิดเบือน และอาจทำให้ผู้เลี้ยงรายย่อยขาดทุนจนต้องปิดกิจการ

ราคาไข่ไก่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยฟองละ 20 สตางค์ โดยไข่ไก่เบอร์ 0 ปรับเป็น 4 บาท เบอร์ 1 ขาย 3.80 บาท และเบอร์ 2 ขาย 3.60 บาท ผู้ค้าส่งบางรายยอมรับว่าต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกแผงละ 5 บาท หลังราคาไข่คละหน้าฟาร์ม ปรับราคาขึ้น 2-3 ครั้งใน 1 สัปดาห์

เครือข่ายสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ระบุว่า ราคาที่ปรับขึ้น เนื่องจากการปลดแม่ไก่ยืนกรงก่อนกำหนด ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับอากาศร้อนจัด ทำให้ผลผลิตต่อวันลดลง จากวันละ 36 ล้านฟอง เหลือ 34 ล้านฟอง พร้อมระบุว่าราคาที่ปรับขึ้นเป็นราคาที่ผู้เลี้ยงเริ่มได้กำไรมาเพียง 1 เดือน หลังจากขาดทุนมานานกว่า 1 ปี

รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ราคาไข่ไก่ที่ปรับขึ้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เพราะผันผวนตามปริมาณ และฤดูกาล แต่ที่ผ่านรัฐบาลมักเข้าแทรกแซงราคา เนื่องจากไข่ไก่มักถูกนำไปเป็นสินค้าทางการเมือง ทำให้เกษตรกรไม่สามารถวางแผนการเลี้ยงได้ ซึ่งรัฐบาลควรปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด เพราะหากแทรกแซงอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกษตรกรรายย่อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั้งหมดขาดทุน และอาจต้องปิดกิจการลงได้ภายใน 10 ปี


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน