ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวเชียงรายร้อง มีขยะมาทิ้งไม่ถูกที่

ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวเชียงรายร้อง มีขยะมาทิ้งไม่ถูกที่

ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวเชียงรายร้อง มีขยะมาทิ้งไม่ถูกที่

รูปข่าว : ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวเชียงรายร้อง มีขยะมาทิ้งไม่ถูกที่

ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวเชียงรายร้อง มีขยะมาทิ้งไม่ถูกที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินเตรียมพูดคุย และหาข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านในอ.เวียงชัย จ.เชียงราย ร้องเรียนว่ามีการนำขยะมาทิ้งอย่างไม่ถูกต้อง ขณะที่ชาวบ้านอีกส่วนระบุว่า ผู้ร้องได้ทำผิดด้วยการรุกคูเมืองโบราณ ที่อยู่ใกล้กัน

ชาวบ้านในต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย กว่า 100 คน ชุมนุมบริเวณถนนสาธารณะที่ สปก. 4 - 01 บริเวณบ้านร่องห้า พร้อมปิดถนนขาออก หลังไม่พอใจที่นายเติง บัวจำ ชาวบ้านที่ถือครองที่ดิน สปก. ในพื้นที่ร้องไปที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำขยะมาทิ้งในพื้นที่ 

 
ระหว่างที่นายนิติ วิรัชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เดินทางมาตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ชาวบ้านกลุ่มแรกบอกว่า จุดที่นำขยะมาทิ้งทั้งสองหมู่บ้านได้มีข้อตกลงกันแล้ว โดยให้มีการฝังกลบตามขั้นตอน และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกนำมาทิ้ง พร้อมระบุด้วยว่า ที่ผ่านมานายเติง ที่อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว ได้ขุดดินถมคูน้ำโบราณ ที่ชาวบ้านเรียกว่าเมืองไชยนาราย ซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างชัดเจน
 
ขณะที่นายนิติบอกว่า การเข้ามาตรวจสอบครั้งนี้ เนื่องจากได้รับการร้องเรียน จึงได้แนะนำให้กลุ่มชาวบ้านไปหารือกันที่ศาลากลางจ.เชียงราย พร้อมเชิญผู้นำท้องถิ่น และนายเติง ที่เป็นผู้ร้อง เข้ามาแก้ปัญหาและหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น


กลับขึ้นด้านบน