ทะเลสาบลอกตัก ทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย

ทะเลสาบลอกตัก ทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย

ทะเลสาบลอกตัก ทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย

รูปข่าว : ทะเลสาบลอกตัก ทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย

ทะเลสาบลอกตัก ทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ทะเลสาบลอกตัก (Loktak Lak) ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย ที่มีเกาะลอยใหญ่ที่สุด และเป็นเเหล่งผลิตไฟฟ้า น้ำดื่ม ทั้งยังเป็นเเหล่งประมงที่สำคัญ

ทะเลสาบลอกตัก (Loktak Lak)  อยู่ในรัฐมณีปุระ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย มีจุดเด่นที่สำคัญ คือเกาะลอย ที่ถูกเรียกว่า พุมดิส เกิดจากการเน่าเปื่อยของซากพืช ซากสัตว์หลายชนิด และดิน ซึ่งมีการสร้างกระท่อม บ้านเรือนบนเกาะลอยเป็นที่อยู่อาศัย 
 
 
      
เกาะลอยใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ถึง 40 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติไคบุล แลมเจา เป็นที่อาศัยของกวางชนิดหนึ่งที่ใกล้จะสูญพันธุ์ พบได้เฉพาะในมณีปุระของอินเดีย ซึ่งเป็นชนิดย่อยของกวางเอลส์
 
ทะเลสาบลอกตัก เป็นทะเลสาบเก่าแก่ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของมณีปุระ เพราะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ แหล่งน้ำดื่ม และการชลประทานด้วย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งประมงที่สำคัญของชาวประมงที่อาศัยอยู่รอบๆบริเวณ และบนเกาะลอย


กลับขึ้นด้านบน