ประชุมเยาวชนผู้นำอาเซียน นำร่องตั้ง"ศูนย์ดาราศาสตร์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งแรก"

ประชุมเยาวชนผู้นำอาเซียน นำร่องตั้ง"ศูนย์ดาราศาสตร์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งแรก"

ประชุมเยาวชนผู้นำอาเซียน นำร่องตั้ง"ศูนย์ดาราศาสตร์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งแรก"

รูปข่าว : ประชุมเยาวชนผู้นำอาเซียน นำร่องตั้ง"ศูนย์ดาราศาสตร์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งแรก"

ประชุมเยาวชนผู้นำอาเซียน นำร่องตั้ง สดร.ดันหัวข้อ “เทคโนโลยีดาราศาสตร์สำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หวังสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม นำร่องขับเคลื่อน

 รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “สดร. ได้ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ทุนซ่าแห่งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ จัดประชุมเยาวชนผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 1 หัวข้อ เทคโนโลยีดาราศาสตร์สำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ การประชุมครั้งนี้นับเป็นมิติใหม่ของการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นำเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์มาเป็นเครื่องมือ มีเยาวชนผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมอายุ18-24 ปี จำนวน 37 คน จาก 14 ประเทศ  เข้าร่วมประชุม ในจำนวนนี้มีเยาวชนผู้นำแห่งนาริท 8 คน เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนประเทศไทย  

จากการประชุมดังกล่าวเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเทคโนโลยีดาราศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้เยาวชนกลุ่มดังกล่าวเป็นเยาวชนผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมแห่งอาเซียน รวมทั้งผลักดันให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปสู่ภาคประชาชน สร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่สาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อันจะนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ดาราศาสตร์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเทศไทยต่อไป
        
สำหรับเยาวชนผู้นำแห่งนาริททั้ง 8 คน ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย นั้น สดร. คัดเลือกจากเยาวชนไทยที่มีความสนใจวิทยาศาสตร์ มาอบรมบ่มเพาะให้มีความพร้อมในการสื่อสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ประชาชนทั่วไป โดยเยาวชนผู้นำแห่งนาริทจะเข้าร่วมประชุม “เวทีเยาวชนคนรักษ์น้ำ” วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2556 และการประชุมเยาวชนผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งอาเซียนบวกสาม วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2556 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเยาวชนผู้นำแห่งนาริทล้วนแล้วแต่ได้แสดงความสามารถในเวทีการประชุมนานาชาติได้อย่างไม่แพ้ชาติใด
          
นางสาวฤดีมาศ  เที่ยงทัศน์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนึ่งในเยาวชนผู้นำนาริท กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ว่า ได้ให้ประสบการณ์หลายๆ อย่างเช่น ความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ได้สัมผัสหอดูดาวแห่งชาติที่มีเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน และสุดประทับใจกับทางช้างเผือกบนฟากฟ้าด้วยตาเปล่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ยอดดอยอินทนนท์ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ว่าเพื่อนๆ อาเซียนในแต่ละประเทศต่างก็มีปัญหาของตนเองที่แตกต่างกันไป ซึ่งแนวทางในการแก้ไขระดับเยาวชน คงต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัวแล้วจึงค่อยขยายผลไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยิ่งใหญ่ต่อไป  
 


กลับขึ้นด้านบน