บีทีเอส ปรับค่าบริการรถไฟฟ้า 1มิ.ย.นี้ แต่คงส่วนลดให้ผู้สูงอายุครึ่งราคา

บีทีเอส ปรับค่าบริการรถไฟฟ้า 1มิ.ย.นี้ แต่คงส่วนลดให้ผู้สูงอายุครึ่งราคา

บีทีเอส ปรับค่าบริการรถไฟฟ้า 1มิ.ย.นี้ แต่คงส่วนลดให้ผู้สูงอายุครึ่งราคา

รูปข่าว : บีทีเอส ปรับค่าบริการรถไฟฟ้า 1มิ.ย.นี้ แต่คงส่วนลดให้ผู้สูงอายุครึ่งราคา

บีทีเอส ปรับค่าบริการรถไฟฟ้า 1มิ.ย.นี้ แต่คงส่วนลดให้ผู้สูงอายุครึ่งราคา นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า จากที่บีทีเอสมีการปรับราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสใหม่ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

 เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงนี้ บีทีเอสยังคงอัตราค่าโดยสารเดิมสำหรับ  ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน ทั้งที่ใช้บัตรแรบบิทและบัตรสกายสมาร์ทพาสเดิม ไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 
สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป บีทีเอสให้ส่วนลดราคาสูงสุดกว่า 50 % เมื่อใช้บัตร แรบบิทประเภทผู้สูงอายุ โดยสามารถเดินทางได้ไม่จำกัดเวลา ซึ่งเดิมบีทีเอสจะลดให้เฉพาะเดินทางในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนเท่านั้น โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 จนถึง 31 พฤษภาคม 2557 เป็นการคิดจากอัตราค่าโดยสารใหม่ของบัตรโดยสารเที่ยวเดียว เริ่มต้นสถานีแรกที่ 7 บาท จนสูงสุด 21 บาท ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น. ของทุกวัน
 
เพื่อความสะดวกและประหยัดในการเดินทาง บีทีเอสขอให้ผู้โดยสารที่เคยซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียวเปลี่ยนมาใช้บัตรเติมเงิน โดยมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตรแรบบิทตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2556 จะมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตร 50 บาท (จากปกติ 150 บาท) ค่ามัดจำบัตร 50 บาท (ได้รับคืนเมื่อเลิกใช้บัตร) โดยมูลค่าการเติมเงินเริ่มต้นขั้นต่ำ 100 บาท จนถึง 4,000 บาท รวมทั้งสามารถเติมเที่ยวเดินทางได้ตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ (เที่ยวเดินทางประเภท 30 วัน) ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะซื้อบัตรแรบบิท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556  บริษัทฯ จะปรับอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บสำหรับรถไฟฟ้าบีทีเอสในส่วนของเส้นทางสัมปทานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสินจาก 15 – 40 บาท เป็น 15 – 42 บาท  โดยจะเรียกเก็บสถานีแรก 15 บาท สถานีที่สอง ราคา 22 บาท สถานีที่สาม 25 บาท สถานีที่สี่ 28 บาท สถานีที่ห้า  31 บาท สถานีที่หก 34 บาท สถานีที่เจ็ด 37 บาท และจากสถานีที่แปดเป็นต้นไป 42 บาท
 
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคงมีโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางประเภท 30 วันทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและนักเรียนนักศึกษา โดยได้กำหนดราคาใหม่ดังนี้  สำหรับบุคคลทั่วไป ประเภท 50 เที่ยว ราคา 1,100  บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 22 บาท  ประเภท 40 เที่ยว ราคา 920 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 23 บาท  ประเภท 25 เที่ยว ราคา 625 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 25 บาท และ ประเภท 15 เที่ยว ราคา 405 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 27 บาท  สำหรับนักเรียนนักศึกษา ประเภท 50 เที่ยว ราคา 800 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 16 บาท ประเภท 40 เที่ยว ราคา 680 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 17 บาท  ประเภท 25 เที่ยว ราคา 475 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 19 บาท และ ประเภท 15 เที่ยว ราคา 315 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 21 บาท


กลับขึ้นด้านบน