ปชช.จ.เชียงราย ประท้วงยุติการดูดทราย หลังกระทบดิน-ถนนพัง

ปชช.จ.เชียงราย ประท้วงยุติการดูดทราย หลังกระทบดิน-ถนนพัง

ปชช.จ.เชียงราย ประท้วงยุติการดูดทราย หลังกระทบดิน-ถนนพัง

รูปข่าว : ปชช.จ.เชียงราย ประท้วงยุติการดูดทราย หลังกระทบดิน-ถนนพัง

ปชช.จ.เชียงราย ประท้วงยุติการดูดทราย หลังกระทบดิน-ถนนพัง เอกชนที่ได้รับสัมปทานดูดทรายในพื้นที่ ต.เจริญเมือง อ.พาน จ. เชียงราย ยุติการดูดทรายชั่วคราว หลังชาวบ้านออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้าน เนื่องจากทำให้หน้าดินและถนนพัง แต่ชาวบ้านก็ยังกังวน เพราะเป็นการหยุดชั่วคราว ขณะเดียวกันปัญหาบ่อดูดทรายตั้งอยู่ใกล้ชุมชนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งยังไม่มีการแก้ปัญหา

การพังทลายของหน้าดินริมตลิ่งแม่น้ำ และสภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ คือสิ่งที่ชาวบ้านในต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย เชื่อว่าเกิดจากการดูดทรายของกลุ่มนายทุน ส่งผลทำให้ชาวบ้าน 8 หมู่บ้านในต.เจริญเมือง ต้องรวมตัวกันออกมาต่อต้าน ขอให้ยุติการดูดทรายและยกเลิกกิจกรรมพร้อมให้ออกไปจากพื้นที่

 
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างชาวบ้านกับนายทุนทำให้นายอำเภอพาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นตัวกลางเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ย โดยผู้ได้รับสัมปทานยืนยันว่าได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง และยืนยันที่จะดำเนินธุรกิจ จนนายอำเภอพาน ต้องใช้อำนาจมีคำสั่งให้ปิดชั่วคราว นายทุนจึงยินยอม
 
มานิตย์ ปัญจบุรี ผู้รับสัมปทานบ่อทราย เล่าว่า การปิดบ่อทราย เป็นเพียงการหยุดดำเนินการชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งทางอำเภอยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน สามารถขออนุญาตสัมปทานดูดทรายใหม่ได้ แต่จะต้องขออนุญาตต่ออุตสาหกรรมจังหวัดรวมทั้งต้องมีการทำประชาพิจารณ์ก่อน
 
สัมฤทธิ์ สวามีภักดิ์ นายอำเภอพานจ.เชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการดูดทรายของเอกชน ที่มีบ่อทรายอยู่ใกล้กับชุมชน ไม่ได้มีเพียงในพื้นที่ ต.เจิรญเมือง แต่กระจายอยู่เกือบทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย ปี 2555 ชาวบ้านใน ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย เคยออกมาต่อต้านเช่นกัน เพราะทำให้ที่นาทรุดตัว แต่เกือบทุกพื้นที่ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาแก้ปัญหา
     
 
 


กลับขึ้นด้านบน