แนวโน้มคุณภาพสัญญาณให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดีขึ้นหลังเปิดให้บริการ 3จี ใหม่

แนวโน้มคุณภาพสัญญาณให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดีขึ้นหลังเปิดให้บริการ 3จี ใหม่

แนวโน้มคุณภาพสัญญาณให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดีขึ้นหลังเปิดให้บริการ 3จี ใหม่

รูปข่าว : แนวโน้มคุณภาพสัญญาณให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดีขึ้นหลังเปิดให้บริการ 3จี ใหม่

แนวโน้มคุณภาพสัญญาณให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดีขึ้นหลังเปิดให้บริการ 3จี ใหม่ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในภาพรวมหลังจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนระบบ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz หรือ 3จี ใหม่ เปิดให้บริการคุณภาพสัญญาณเป็นไปในแนวโน้มที่ดีขึ้น

 ทั้งบริการประเภทข้อมูล (Data) และบริการประเภทเสียง (Voice) โดยผลการตรวจสอบ ณ Central พระราม 9     เป็นดังนี้ 

 
เครือข่าย AIS 3G 900 MHz (TH GSM) ก่อนการเปิดให้บริการ 3G ใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลอยู่ที่ 1,218 kbps และเพิ่มขึ้นเป็น 2,235 kbps เมื่อตรวจสอบในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ภายหลังการเปิดให้บริการ 3G ใหม่ 
 
เครือข่าย AIS 3G 2100 MHz หรือ AWN ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลภายหลังการเปิดให้บริการ 3G ใหม่ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 อยู่ที่ 2,522 kbps 
 
เครือข่าย True Move H 3G 850 MHz ความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 อยู่ที่ 1,812 kbps และเพิ่มขึ้นเป็น 1,716 kbps เมื่อตรวจสอบในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ภายหลังการเปิดให้บริการ 3G ใหม่ 
 
เครือข่าย True Move H 3G 2100 MHz ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลภายหลังการเปิดให้บริการ 3G ใหม่ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 อยู่ที่ 3,496 kbps 
 
สำหรับ DTAC ยังไม่มีการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนระบบ 3G ใหม่ จึงยังไม่ได้นำเสนอข้อมูลในขณะนี้ 
 
(ข้อมูลผลการทดสอบตามไฟล์แนบ ทั้งนี้ จำนวนผู้ใช้บริการ ณ ช่วงเวลาในการตรวจสอบ มีผลต่อผลของการทดสอบ) 
 
นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ และจะรายงานให้สาธารณชนรับทราบเป็นระยะๆ ขอให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มั่นใจว่า สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน 


กลับขึ้นด้านบน