"กรณ์"ยื่นถอดถอน"กิตติรัตน์"เหตุดำเนินการพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ ล่าช้า

"กรณ์"ยื่นถอดถอน"กิตติรัตน์"เหตุดำเนินการพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ ล่าช้า

"กรณ์"ยื่นถอดถอน"กิตติรัตน์"เหตุดำเนินการพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ ล่าช้า

รูปข่าว : "กรณ์"ยื่นถอดถอน"กิตติรัตน์"เหตุดำเนินการพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ ล่าช้า

"กรณ์"อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำรายชื่อ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 131 รายชื่อ ยื่นประธานวุฒิถอดถอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หลังไม่ดำเนินการเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติตามกำหนดเวลา

วันนี้ (30 พ.ค.) รัฐสภา นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำรายชื่อส.ส.พรรคจำนวน 131 รายชื่อ ยื่นต่อนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เพื่อถอดถอนนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกจากตำแหน่ง โดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 271 ประกอบมาตรา 270 กรณีมีพฤติการณ์ที่แสดงถึงการจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เรื่องการเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยตรง ซึ่งพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 กำหนดให้กองทุนการออมแห่งชาติเปิดรับสมัครสมาชิกและสะสมเงินเข้ากองทุน เมื่อพ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 360 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา นับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม เป็นต้นไป แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด ซึ่งตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84 (4) คือการจัดให้มีการออม เพื่อการดำรงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐอย่างทั่วถึง

 
ด้านประธานวุฒิสภา ได้รับเรื่องไว้ดำเนินภายใน 15 วัน และตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ดำเนินการ และส่งเรื่องกลับมายังประธานวุฒิสภา


กลับขึ้นด้านบน