มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เสนอรัฐขึ้นภาษีบุหรี่หวังลดอัตราการสูบ

มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เสนอรัฐขึ้นภาษีบุหรี่หวังลดอัตราการสูบ

มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เสนอรัฐขึ้นภาษีบุหรี่หวังลดอัตราการสูบ

รูปข่าว : มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เสนอรัฐขึ้นภาษีบุหรี่หวังลดอัตราการสูบ

 มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เสนอรัฐขึ้นภาษีบุหรี่หวังลดอัตราการสูบ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ระบุภาครัฐควรปรับเพิ่มภาษีบุหรี่ทุกปี เพื่อช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ภายในประเทศ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า มาตรการขึ้นภาษีบุหรี่ของรัฐ ยังทำได้ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะยาเส้น จึงเห็นควรให้ภาครัฐปรับเพิ่มภาษีบุหรี่ พร้อมบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ เพื่อช่วยให้ลดอัตราการสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก ถือให้การสูบบุหรี่เป็นโรค และบุหรี่คือยาเสพติด เพราะเมื่อเสพเข้าไปจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่สามารถหยุดเสพได้ นำไปสู่การเกิดโรคต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน พบเยาวชนไทยกว่าร้อยละ 10 เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ 10 ปี จากการอยากรู้ อยากลอง โดยเยาวชนอายุเฉลี่ย 17 ปี ติดบุหรี่ถาวร
 
ขณะที่ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลให้เยาวชนที่ชนะการประกวดผลงานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์เยาวชน บุหรี่เท่ากับยาเสพติด ประเภทต่างๆ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อ และร่วมกันสกัดกั้นการเข้าถึงบุหรี่ในสังคม หลังพบวัยรุ่นไทย ตกอยู่ในอำนาจการเสพติดบุหรี่จำนวน 1,671,194 คน 
 


กลับขึ้นด้านบน