รมว.ศธ.ลงนามรับรอง คณะกรรมการร่วมพิจารณาปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

รมว.ศธ.ลงนามรับรอง คณะกรรมการร่วมพิจารณาปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

รมว.ศธ.ลงนามรับรอง คณะกรรมการร่วมพิจารณาปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

รูปข่าว : รมว.ศธ.ลงนามรับรอง คณะกรรมการร่วมพิจารณาปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

รมว.ศธ.ลงนามรับรอง คณะกรรมการร่วมพิจารณาปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ปัญหานโยบายยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สร้างความไม่พอใจให้กับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก และผู้ปกครองนักเรียนในหลายพื้นที่ ได้แนวทางแก้ปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้น หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามรับรองคณะกรรมการร่วมพิจารณาปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก และกำหนดแนวนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา

ภาคีเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก และผู้ปกครองนักเรียนจาก 4 ภาค รวมตัวบริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทวงถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก จากกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากได้พูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันในเบื้องต้น เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

ล่าสุดนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามรับรองคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางที่ได้พูดคุยร่วมกันก่อนหน้านี้ คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่พิจารณาปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กและกำหนดแนวนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา มีคณะกรรมการรวม 37 คน โดยมีนางสิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เป็นประธานกรรมการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่ปรึกษา

ขณะที่ตัวแทนจากภาคีเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ได้สัดส่วนการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 7 คน ที่เหลือเป็นข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เห็นว่า เป็นสัดส่วนที่น้อยเกินไป จึงเตรียมเสนอแนวทางปรับปรุงสัดส่วนคณะกรรมการกับกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับข้อเสนอเฉพาะหน้าในการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเสนอให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ยุติกระบวนการยุบโรงเรียนขนาดเล็กก่อน แล้วนำไปเข้ากลไกของคณะกรมการที่ตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาหาแนวนโยบายในการบริหารจัดการที่เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย


กลับขึ้นด้านบน