นักศึกษาเปรู ผลิตป้ายโฆษณาดื่มน้ำได้

นักศึกษาเปรู ผลิตป้ายโฆษณาดื่มน้ำได้

นักศึกษาเปรู ผลิตป้ายโฆษณาดื่มน้ำได้

รูปข่าว : นักศึกษาเปรู ผลิตป้ายโฆษณาดื่มน้ำได้

นักศึกษาเปรู ผลิตป้ายโฆษณาดื่มน้ำได้ ป้ายโฆษณาในประเทศเปรู เป็นป้ายโฆษณาที่สามารถดื่มได้ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาในประเทศเปรู

นักศึกษาประเทศเปรู ได้ร่วมมือกับบริษัทโฆษณา พัฒนาป้ายโฆษณาชิ้นแรกของโลก ที่สามารถผลิตน้ำดื่มจากอากาศโดยรอบชุมชน ที่เป็นที่ตั้งของป้ายโฆษณาที่ บริเวณนี้ไม่ค่อยมีฝนตก ทำให้เกิดความแห้งแล้ง ทั้งที่อากาศโดยรอบมความชื้นสูงถึงร้อยละ 98 

     
 
นักศึกษาจึงได้ทำการพัฒนาระบบให้ป้ายโฆษณาชิ้นนี้ ให้สามารถดัก และกลั่นความชื้น ที่มีอยู่ในอากาศโดยรอบ ออกมาเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์ โดยช่วยผลิตน้ำดื่มให้ชาวบ้านในแถบนั้นได้ถึง 96 ลิตร ใน 3 เดือน และยังเก็บกักไว้ในถังน้ำสำรองใต้ป้ายโฆษณาได้


กลับขึ้นด้านบน