คาดน้ำในเขื่อนน้อย เหตุฝนตกไม่ตามเกณฑ์ปกติ

คาดน้ำในเขื่อนน้อย เหตุฝนตกไม่ตามเกณฑ์ปกติ

คาดน้ำในเขื่อนน้อย เหตุฝนตกไม่ตามเกณฑ์ปกติ

รูปข่าว : คาดน้ำในเขื่อนน้อย เหตุฝนตกไม่ตามเกณฑ์ปกติ

คาดน้ำในเขื่อนน้อย เหตุฝนตกไม่ตามเกณฑ์ปกติ สถานการณ์น้ำในเขื่อน คาดว่าจะยังน้อย แม้ว่าจะมีฝนตกเนื่องจากพื้นดินแห้งแล้ง และไม่อุ้มน้ำ รวมถึงฝนตกไม่เป็นตามเกณฑ์ปกติ

เมื่อสิ้นฤดูฝนน้ำในเขื่อนควรมี ประมาณร้อยละ 50-60 ของความจุเขื่อน จึงจะเพียงพอต่อการเพาะปลูกตลอดทั้งปี สถานการณ์น้ำประเทศไทย เมื่อที่ 30 พ.ค 2556 พบว่า จังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งระดับรุนแรง 31 จังหวัด และจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งระดับปานกลาง 11 จังหวัด 

     

 
ส่วนระดับน้ำในเขื่อนพบว่า เขื่อนป่าสักฯ ลำตะคลอง ลำพระเพลิง ป่าสักชลสิทธิ์ ลำปาง อุบลรัตน์ และเขื่อนแม่งัด น้ำน้อยในระดับวิกฤต มีน้ำร้อยละ 12-36 ของความจุเขื่อน  ส่วนเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์มีน้ำอยู่ในระดับน้อย คือ ร้อยละ 35-36
 
ตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย มีลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์กระจายในระยะวันที่ 31 พ.ค-1มิ.ย 2556 
 
รองศาสตราจารย์เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในเดือน มิ.ย ฝนจะตกเกณฑ์ปกติ แต่น้ำในเขื่อนจะยังน้อย เพราะพื้นดินไม่อุ้มน้ำจากความแห้งแล้ง ช่วงเดือน ก.ค-ส.ค 2556 ฝนน้อยและเริ่มทิ้งช่วง
 
ทั้งนี้ช่วงเดือน ก.ย - ต.ค เป็นช่วงที่สำคัญที่จะบอกทิศทาง หรือสถานการณ์การเพาะปลูกได้ ถ้าฝนตกในเกณฑ์ปกติก็ จะทำให้น้ำในเขื่อนไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการทำนาปรังในดือน พ.ย น้ำในเขื่อนควรมีประมาณร้อยละ 50-60 ของความจุเขื่อน และมีน้ำที่สามารถใช้ได้ ร้อยละ 30-40
 


กลับขึ้นด้านบน