"ลาออกก่อนสมัครเรียนใหม่" อีกหนึ่งแนวทางเลี่ยงปัญหาจากการ "ควบรวมโรงเรียน"

"ลาออกก่อนสมัครเรียนใหม่" อีกหนึ่งแนวทางเลี่ยงปัญหาจากการ "ควบรวมโรงเรียน"

"ลาออกก่อนสมัครเรียนใหม่" อีกหนึ่งแนวทางเลี่ยงปัญหาจากการ "ควบรวมโรงเรียน"

รูปข่าว : "ลาออกก่อนสมัครเรียนใหม่" อีกหนึ่งแนวทางเลี่ยงปัญหาจากการ "ควบรวมโรงเรียน"

ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนโรงเรียนเขาฟ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตัดสินใจให้นักเรียน ลาออกจากโรงเรียน เพื่อไปสมัครเรียน ยังโรงเรียนแห่งใหม่ และยุบโรงเรียนที่อยู่คู่ชุมชนมาเกือบ 50 ปี หลังจากก่อนหน้านี้เคยใช้วิธีการ "การควบรวมโรงเรียน" เพื่อแก้ปัญหาเด็กนักเรียนมีน้อย โดยนำเด็กไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นถึง 2 ครั้ง แต่กลับเกิดปัญหาเด็ก มีการแบ่งแยกระหว่างกัน จนส่งผลกระทบกับการเรียนการสอน

การเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา กลายเป็นหน้าที่ของ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านเขาฟ้า ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก หลังผู้ปกครองของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 4 ตัดสินใจขอย้ายบุตรหลานจำนวน 25 คน ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร แทนการใช้วิธีการควบรวมโรงเรียน และคงสถานะการเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาฟ้าเอาไว้ เพราะประสบการณ์การย้ายเด็กไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่น เพื่อแก้ปัญหาเด็กนักเรียนมีน้อย ถึง 2 ครั้ง ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กลับสร้างปัญหาการแบ่งแยกระหว่างเด็ก จนส่งผลกระทบกับการเรียนการสอน

    
 
ไม่เพียงเด็กนักเรียนทั้งหมดจะย้ายไปเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวอย่างเต็มตัวเท่านั้น แต่อุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนบ้านเขาฟ้าทั้งหมด ก็ยังถูกตรวจสอบสภาพ ก่อนจัดส่งไปยังโรงเรียนแห่งใหม่ เพื่อให้การเรียนการสอนของเด็กๆ มีความครบถ้วน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การสมัครใจย้ายเด็กนักเรียนจึงเป็นการปิดฉากโรงเรียนบ้านเขาฟ้า ที่ก่อตั้งมานานกว่า 48 ปี ซึ่งบรรดาครู และผู้บริหาร ต่างเชื่อว่าวิธีการนี้ จะส่งผลดีกับเด็กในชุมชน
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 72 แห่ง ในจำนวนนี้ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน มากถึง 34 แห่ง รวมจำนวนนักเรียน 1,178 คน โดยโรงเรียนบ้านเขาฟ้า เป็น 1 ใน 2 โรงเรียนที่จะยุบแน่นอน ส่วนที่เหลือ ขณะนี้มีรูปแบบการบริหารจัดการ แบ่งเป็น 5 แบบ คือ 1. แบบศูนย์เรียนรวม 2.แบบเรียนรวมทั้งโรงเรียน 3. แบบเรียนรวมบางชั้น 4. แบบมีส่วนร่วม และ 5 แบบดำรงอยู่ หรือ คงสถานะเดิม
 


กลับขึ้นด้านบน