กรมการข้าวชี้เกษตรกรนิยมปลูกข้าวอายุสั้น ส่งผลให้มีคุณภาพต่ำ

กรมการข้าวชี้เกษตรกรนิยมปลูกข้าวอายุสั้น ส่งผลให้มีคุณภาพต่ำ

กรมการข้าวชี้เกษตรกรนิยมปลูกข้าวอายุสั้น ส่งผลให้มีคุณภาพต่ำ

รูปข่าว : กรมการข้าวชี้เกษตรกรนิยมปลูกข้าวอายุสั้น ส่งผลให้มีคุณภาพต่ำ

กรมการข้าวชี้เกษตรกรนิยมปลูกข้าวอายุสั้น ส่งผลให้มีคุณภาพต่ำ กรมการข้าวระบุเกษตรกรนิยมปลูกข้าวอายุสั้น ทำให้คุณภาพข้าวต่ำ จึงเตรียมกระจายเมล็ดพันธุ์สู่เกษตรกรเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ข้าวตามมาตรฐานคาดว่าจะมีเมล็ดพันธุ์เพียงพอต่อการปลูกข้าวทั้งหมดภายใน 3 ปี

อธิบดีกรมการข้าวยอมรับว่า ข้าวไทยเริ่มมีปัญหาด้านคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกข้าวไม่ได้มาตรฐานที่อายุสั้น กรมการข้าวจึงได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดศูนย์ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อกระจายพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ระบุว่า โครงการรับจำนำข้าว ส่งผลต่อคุณภาพข้าวของไทย เร่งปลูกข้าวอายุสั้น เพื่อนำเข้าโครงการให้ทัน ซึ่งจากปัญหาข้าวล้นสต็อก ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจำกัดการนำข้าวอายุสั้นเข้าโครงการ โดยเมื่อกลางเดือนมีนาคม 2556 คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ มีมติห้ามนำข้าวอายุสั้นกว่า 100 วัน 18 สายพันธุ์ เข้าในโครงการรับจำนำ

 


กลับขึ้นด้านบน