หลายจังหวัดภาคเหนือจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

หลายจังหวัดภาคเหนือจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

หลายจังหวัดภาคเหนือจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

รูปข่าว : หลายจังหวัดภาคเหนือจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

หลายจังหวัดภาคเหนือจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก หลายจังหวัดในภาคเหนือจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้ประชาชน และผู้ที่สูบบุหรี่ตระหนักถึงพิษภัยที่จะเกิดขึ้น

เด็กนักเรียนจากโรงเรียนอิสลามศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนกว่า 200 คน ร่วมกันเดินรณรงค์เพื่อให้งดสูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมแจกแผ่นพับเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และอันตรายของการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง

เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำพูน เด็กนักเรียนกว่า 500 คน ร่วมกันเดินรณรงค์รวมพลังต้านภัยบุหรี่ บริเวณเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่สมัครใจเลิกบุหรี่ จำนวน 23 คน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้สูบบุหรี่คนอื่นๆ

ส่วนที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้เห็นถึงภัยอันตรายจากการสูบบุหรี่ต่อตนเอง และคนในครอบครัว โดยมีกิจกรรมตอบคำถาม นิทรรศการให้ความรู้ ส่วนคลินิคเลิกบุหรี่ มีชาวบ้านที่สูบบุหรี่บางส่วนมาขอคำปรึกษาการเลิกบุหรี่ โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพยายามเลิก


กลับขึ้นด้านบน