ฝ่ายค้านตรวจสอบงบฯจัดซื้อรถตู้นักเรียน อาจ"ล็อกสเปก-แพงเกินจริง"

ฝ่ายค้านตรวจสอบงบฯจัดซื้อรถตู้นักเรียน อาจ"ล็อกสเปก-แพงเกินจริง"

ฝ่ายค้านตรวจสอบงบฯจัดซื้อรถตู้นักเรียน อาจ"ล็อกสเปก-แพงเกินจริง"

รูปข่าว : ฝ่ายค้านตรวจสอบงบฯจัดซื้อรถตู้นักเรียน อาจ"ล็อกสเปก-แพงเกินจริง"

ฝ่ายค้านตรวจสอบงบฯจัดซื้อรถตู้นักเรียน อาจ สภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ในวาระแรก ด้วยเสียงข้างมาก พร้อมตั้งพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแปรญัตติ 63 คน ภายใน 30 วัน ขณะที่ฝ่ายค้าน เตรียมตรวจสอบกรณีการจัดซื้อรถตู้รับส่งนักเรียน หลังจบการอภิปรายโดยตั้งข้อสังเกตถึงการล็อกสเปกรถตู้นักเรียน และของบประมาณแพงเกินจริง

จากการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ในส่วนงบกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดสรรงบฯค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะให้กับโรงเรียน จำนวน 1,000 แห่ง งบประมาณกว่า 1,200 ล้านบาท ที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงการล็อกสเปกรถตู้นักเรียน และของบประมาณแพงเกินจริง

นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฎ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ฝ่ายค้านจะดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อรถตู้รับส่งนักเรียนแพงเกินจริง เพราะพบความผิดปกติของการเสนอซื้อรถแบบ 16 ที่นั่ง มาใช้ในการขอสั่งซื้อแบบ 12 ที่นั่ง ทั้งที่ตลาดรถยนต์ประเภทดังกล่าวเตรียมยกเลิกการจำหน่ายแบบ 12 ที่นั่ง

ขณะเดียวกันยังพบว่าอาจมีการล็อคสเปกด้วยการเพิ่มเติมคุณสมบัติพิเศษขึ้นมาภายหลังว่าให้รถที่จัดซื้อจัดจ้างตอบสนองนโยบายประหยัดพลังงาน ด้วยการให้รถตู้ติดแก๊สธรรมชาติ ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มการเมืองฝั่งรัฐบาล ดังนั้น ฝ่ายค้านจึงไม่สามารถรับหลักการ ในร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 2557 ของรัฐบาลได้ และจะเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

ส่วนการอภิปรายร่างงบประมาณปี 2557 สภาผู้แทนราษฎร ได้รับหลักการในวาระแรก ด้วยเสียงข้างมาก 292 เสียง, ไม่เห็นด้วย 155 เสียง, งดออกเสียง 27 เสียง และไม่ลงคะแนน 4 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแปรญัตติ 63 คน ภายใน 30 วัน


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน