ประชุมเจรจา 3 ฝ่าย แก้ปัญหา "พีโฟร์พี" สัปดาห์หน้า

ประชุมเจรจา 3 ฝ่าย แก้ปัญหา "พีโฟร์พี" สัปดาห์หน้า

ประชุมเจรจา 3 ฝ่าย แก้ปัญหา "พีโฟร์พี" สัปดาห์หน้า

รูปข่าว : ประชุมเจรจา 3 ฝ่าย แก้ปัญหา "พีโฟร์พี" สัปดาห์หน้า

ประชุมเจรจา 3 ฝ่าย แก้ปัญหา เครือข่ายความเป็นธรรมในระบบสุขภาพและแพทย์ชนบท 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างออกแถลงการณ์ประณามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงว่าการประชุมเจรจา 3 ฝ่ายในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ เป็นการประชุมเพื่อหารือรายละเอียดของนโยบายพีโฟร์พี ทั้งที่จริงเพื่อให้ยกเลิกนโยบายดังกล่าว

เครือข่ายความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ เช่น เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน เครือข่ายผู้ป่วย กลุ่มคนรักหลักประกันเลื่อนการชุมนุมบริเวณหน้าบ้านนายกรัฐมนตรีในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ออกไปก่อน หลังได้หารือร่วมกับนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวานนี้ โดยมีข้อสรุปว่าจะประชุมเจรจา 3 ฝ่าย ได้แก่ เครือข่ายความเป็นธรรมระบบสุขภาพ, ตัวแทนรัฐบาล คือนายนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายสุรนันทน์ และตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเจรจาข้อเสนอ 7 ประเด็นใหญ่ ต่อตัวแทนรัฐบาล และให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปปฏิบัติ ในวันที่ 4 มิถุนายน ก่อนที่จะประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีในวันที่ 6 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล

แต่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเพื่อพิจารณาว่า นโยบายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ พีโฟร์พี ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง ในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ ส่งผลให้แพทย์ชนบท 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างออกแถลงการณ์ประณาม นพ.ประดิษฐ ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงการประชุมเจรจาในวันที่ 6 มิถุนายน ทั้งที่ นพ.ประดิษฐ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าเป็นการประชุมเจรจา 3 ฝ่าย เพื่อพิจารณาข้อเสนอของเครือข่ายความไม่เป็นธรรมในระบบสุขภาพ โดยเฉพาะการยกเลิกนโยบายพีโฟร์พี ในโรงพยาบาลชุมชน และรัฐบาลต้องปรับ นพ.ประดิษฐ ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หากการประชุมกับนายกรัฐมนตรีในวันที่ 6 มิถุนายนไม่ได้ทุกประเด็นที่เรียกร้อง เครือข่ายความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ เตรียมนัดชุมนุมบริเวณหน้าบ้านพักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 20 มิถุนายนนี้


กลับขึ้นด้านบน