กรมโรงงานฯสั่งย้าย ผอ.สำนักกากอุตสาหกรรม

กรมโรงงานฯสั่งย้าย ผอ.สำนักกากอุตสาหกรรม

กรมโรงงานฯสั่งย้าย ผอ.สำนักกากอุตสาหกรรม

รูปข่าว : กรมโรงงานฯสั่งย้าย ผอ.สำนักกากอุตสาหกรรม

กรมโรงงานฯสั่งย้าย ผอ.สำนักกากอุตสาหกรรม ไทยพีบีเอสยังติดตามตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากขยะสารพิษอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่ และพบมีบุคคลหลายระดับเกี่ยวข้อง ล่าสุด กรมโรงงานอุตสหกรรมมีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการสำนักกากอุตสาหกรรม หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงพบความผิดปกติเกี่ยวกับตัวเลขขยะอุตสาหกรรมที่หายไปจากการบำบัด

หนังสือคำสั่งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งต่อยังจังหวัดสระแก้วให้โรงงานโปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ระงับการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประเภทตะกรันอลูมิเนียม มาบำบัดหรือกำจัด ชั่วคราว เนื่องจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ พบว่าการประกอบโรงงานไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พุทธศักราช 2535

โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานรับกำจัดขยะอุตสาหกรรมประเภทวัตถุอันตราย แต่การตรวจสอบของกรมโรงานอุตสาหกรรมล่าสุด พบว่าเอกสารใบกำกับการขนส่ง หรือ ใบเมนิเฟส ไม่ตรงกับตัวเลขที่อยู่ในระบบการแจ้ง ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมคาดว่าน่าจะเกิดจากระบบปัญหาของระบบการแจ้ง แต่ต้องตรวจสอบย้อนหลัง ขณะที่ผู้บริหารโรงงานได้ชี้แจงว่าเกิดจากรอบในการแจ้งการขนย้ายต่างกัน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่พบปัญหาของระบบการแจ้งขนย้ายกากอุตสาหกรรม หรือขยะอุตสาหกรรมของกรมโรงงานฯ ซึ่งพบเจ้าหน้าที่มีความหละหลวม และมีคำสั่งย้ายนายไสว โลจนะศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักกากอุตสาหกรรม เพื่อเปิดทางให้กรรมการตรวจสอบดำเนินการ และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ยังพบเจ้าหน้าที่อาจมีส่วนรู้เห็นกับโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโรงงานรับกำจัดกากอุตสาหกรรม ทำให้ขยะอุตสาหกรรมหายไปจากระบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งย้ายเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด 2 ใน 5 จังหวัดตะวันออกด้วย


กลับขึ้นด้านบน