กรมควบคุมโรคเตรียมแจกยาป้องกันโรคเท้าช้างกับแรงงานข้ามชาติ

กรมควบคุมโรคเตรียมแจกยาป้องกันโรคเท้าช้างกับแรงงานข้ามชาติ

กรมควบคุมโรคเตรียมแจกยาป้องกันโรคเท้าช้างกับแรงงานข้ามชาติ

รูปข่าว : กรมควบคุมโรคเตรียมแจกยาป้องกันโรคเท้าช้างกับแรงงานข้ามชาติ

กรมควบคุมโรคเตรียมแจกยาป้องกันโรคเท้าช้างกับแรงงานข้ามชาติ กรมควบคุมโรค เตรียมแจกยาป้องกันโรคเท้าช้างให้กับแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานพม่า เนื่องจากพบผู้ป่วยของโรคนี้ในอัตราสูง จึงให้ยาดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดถึงคนไทย

สถานการณ์ผู้ป่วยโรคเท้าช้างในประเทศไทย พบว่า ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดนราธิวาส ไม่พบคนไทยป่วยด้วยโรคเท้าช้าง ส่วนในแรงงานต่างชาติ พบในแรงงานพม่า โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด ตาก ระนอง และสมุทรสาคร

นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคเท้าช้างเป็นโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิ และมียุงเป็นพาหะ ส่วนใหญ่ผู้ที่รับเชื้อพยาธิจะไม่แสดงอาการใดๆ  ถ้าไม่ได้รับการรักษาจะมีการอักเสบเฉียบพลันเป็นๆหายๆ ของต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ ขาหนีบ จนกระทั่งมีความพิการแขน ขา อวัยวะเพศโตถาวร หลังจากได้รับเชื้อพยาธิไปแล้วประมาณ3-5 ปี

ยุงพาหะของโรคเท้าช้างในไทย จะเป็นยุงลายป่าและยุงเสือ จากการสุ่มสำรวจพบว่ามีแรงงานพม่าเท่านั้นที่ป่วยเป็นโรคเท้าช้าง ซึ่งเป็นสายพันธุ์พม่า โดยมียุงรำคาญเป็นพาหะ พบได้ในแหล่งน้ำสกปรกเขตเมือง และพม่ามีการระบาดของโรคนี้ในอัตราที่สูง

กรมควบคุมโรคจึงมีมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้คนไทยติดโรคเท้าช้างที่มากับแรงงงานพม่า ได้แก่ 1.ตรวจโรคเท้าช้างในชาวพม่าที่ขึ้นทะเบียนและให้การรักษาในรายที่ตรวจพบพยาธิโรคเท้าช้าง 2.จ่ายยารักษาแบบกลุ่มแก่ชาวพม่าทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ด้วยยาดีอีซี ทุก 6 เดือน ในผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไปจะกินเพียง 1เม็ดใหญ่ เพื่อลดจำนวนเชื้อพยาธิในชาวพม่า 3.เจาะเลือดและศึกษาทางกีฏวิทยาในพื้นที่ตัวแทน  4.รณรงค์ให้มีการจ่ายยารักษาแบบกลุ่มแก่ชาวพม่า ในระหว่างวันที่ 3-9 มิ.ย.2556

สำหรับยาดีอีซี อาจจะทำให้มีอาการมึนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนได้ ซึ่งอาการดังกล่าวจะไม่ร้ายแรง หายไปได้โดยไม่ต้องรับการรักษา จึงแนะนำให้รับประทานยา หลังอาหารมื้อเย็นหรือก่อนนอน เพื่อลดความไม่สบายตัวจากอาการดังกล่าว สถานพยาบาลที่รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติจะต้องจัดหาเพื่อจ่ายยาแก่ชาวพม่าที่อยู่ในระบบบริการสุขภาพดังกล่าว


กลับขึ้นด้านบน