ชาวนาเกียน จ.เชียงใหม่ จัดงานอนุรักษ์ช้างไถนา

ชาวนาเกียน จ.เชียงใหม่ จัดงานอนุรักษ์ช้างไถนา

ชาวนาเกียน จ.เชียงใหม่ จัดงานอนุรักษ์ช้างไถนา

รูปข่าว : ชาวนาเกียน จ.เชียงใหม่ จัดงานอนุรักษ์ช้างไถนา

ชาวนาเกียน จ.เชียงใหม่ จัดงานอนุรักษ์ช้างไถนา ชาวนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานอนุรักษ์ช้างไถนา ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่ออนุรักษ์และสืบสวนภูมิปัญญาอันทรงคุณค่านี้ไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา และหวัง ว่า วิถีชีวิตอันเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม จะเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวในอนาคต

การนำช้างที่เคยชักลากไม้ในป่า มาไถนาเตรียมเพาะปลูกข้าว ของชาวนาบ้านนาเกียน ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ที่ริเริ่มโดยนายพะกาโหนะ ผู้เฒ่าของหมู่บ้านเมื่อปี 2523 และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

เจ้าของช้างบ้านนาเกียน เผยว่า การใช้ช้างไถนา จะทำให้งานเสร็จเร็วกว่าการใช้ควายไถนา เพราะช้างมีความแข็งแรงกว่าจึงสามารถใส่คันไถ หรือ คราดได้ถึง 2 อัน และยังทำงานได้ทนกว่าควาย จึงต้องการอนุรักษ์ และถ่ายทอด ให้คนรุ่นใหม่ ประชาชนทั่วไปได้รู้จักภูมิปัญญานี้
  
ปัจจุบันในอำเภออมก๋อย มีเพียงบ้านนาเกียน และบ้านแม่โขง เท่านั้นที่ยังมีการใช้ช้างไถนา เพราะชาวบ้านที่เคยมีช้างในครอบครอง หมู่บ้านละกว่า 30 เชือก ได้ทยอยขายช้างให้กับนายทุน ที่เข้ามาซื้อในราคาสูงไปอย่างต่อเนื่อง และ หันมาใช้รถไถนาแทน ทำให้ชาวบ้าน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่ง เริ่มตระหนักถึงการอนุรักษ์ ก่อนที่ภูมิปัญญานี้จะสูญหายไป

การริ่เริ่มจัดงานอนุรักษ์ช้างไถ่นาบ้านนาเกียน ของชาวบ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวนาเกียนให้สังคมภายนอก ได้รับรู้ และ ตอกย้ำให้คนรุ่นใหม่ได้ภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดแล้ว ชาวบ้านที่นี่ยังคาดหวังให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุน และส่งเสริมให้วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของพวกเขา เป็นจุดขายของการท่องเที่ยว และ นำมาซึ่งการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึงการคมนาคมในพื้นที่ในอนาคต


กลับขึ้นด้านบน