"พลังงานลม"ทางเลือกใหม่แก้ปัญหาไฟฟ้าขาดแคลน

"พลังงานลม"ทางเลือกใหม่แก้ปัญหาไฟฟ้าขาดแคลน

"พลังงานลม"ทางเลือกใหม่แก้ปัญหาไฟฟ้าขาดแคลน

รูปข่าว : "พลังงานลม"ทางเลือกใหม่แก้ปัญหาไฟฟ้าขาดแคลน

เหตุไฟฟ้าดับใน 14 จังหวัดภาคใต้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทำให้หลายฝ่ายในเริ่มให้ความสนใจในพลังงานทางเลือกมากขึ้น โดยภาคเอกชนรายบางราย เตรียมลงทุนเกือบ 10,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าบริเวณเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แม้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกอย่างพลังงานลมไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐเท่าใดนัก แต่ในขณะนี้มีภาคเอกชนรายหนึ่งกำลังใช้เงินลงทุนเกือบ 10,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าบริเวนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช-จังหวัดสงขลา

กังหันลมที่กระทรวงพลังงานติดตั้งไว้เพื่อสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในพื้นที่บ้านทะเลปัง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในสภาพใช้การไม่ได้ทั้ง 2 ตัว หลังทดลองเดินเครื่องมาได้ไม่ถึง 3 ปี
                       
โดยใบพัดของกังหัน ขนาด 250 กิโลวัตต์ เสียหายจากพายุดีเปรสชั่น ตั้งแต่ปลายปี 2554 ขณะที่ซอฟแวร์ควบคุมระบบการทำงานของกังหันขนาด 1500 กิโลวัตต์ มีปัญหาขัดข้องมานานกว่า 6 เดือน โดยพนักงานควบคุม ยอมรับว่ายังขาดความเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงกังหันลม

แต่แม้ปัญหาจากการทดลองติดตั้งกังหันลมของทางราชการเพื่อเป็นทางเลือกพลังงานทดแทน ที่ไม่มีความคืบหน้า กลับไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของภาคเอกชนรายหนึ่ง ที่ยังคงเดินหน้าในโครงการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 2500 กิโลวัตต์ จำนวน 60 ตัว บริเวณพื้นที่เลียบชายฝั่งอ่าวไทยจากอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปสิ้นสุด ที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยโครงการจะจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้รวม 126 เมกะวัตต์ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 20 ปี

โดยขณะนี้ทางบริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินจากชาวบ้าน จำนวนกว่า 100 แปลงสำหรับติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ที่มีขนาดความสูง 100 เมตร และรัศมีใบพัด กว้าง 60 เมตร ทำงานโดยใช้พลังงานจากลมสร้างแรงยกตัวให้ใบพัดหมุนได้เช่นเดียวกับปีกเครื่องบิน โดยแกนหมุนของใบพัดจะส่งต่อพลังงานที่ได้ไปยังเครื่องปั่นไฟ โดยพลังงานไฟฟ้าที่กังหันลม 1 ตัวผลิตได้ เทียบเท่ากับพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับที่อยู่อาศัย 1,800 ครัวเรือน สำหรับโครงการนี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปีนี้ (56)
                       
พื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น 1 ในพื้นที่ซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีแผนที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ทำให้ก่อนหน้านี้ประชาชนในอำเภอหัวไทรเกิดการแตกแยกออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายที่สนับสนุน กับฝ่ายที่ต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่หลังทราบข่าวการเข้ามาของโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า ทำให้ภาพความขัดแย้งเริ่มเลือนหายไปเพราะ ต่างก็เห็นด้วยกับโครงการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า

กังหันลมผลิตไฟฟ้า ถูกพัฒนาขึ้นในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมา เพื่อทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน ซึ่งปัจจุบันพบว่าไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทย มาจากก๊าซธรรมชาติมากกว่าร้อยละ 70 และคาดการณ์กันว่าแหล่งผลิตก๊าซภายในประเทศจะหมดในปี 2575 หรืออีกใน 20 ปีข้างหน้า ซึ่งแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังขาดความเอาจริงเอาจังในการพัฒนากังหันลมผลิตไฟฟ้า แต่การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทย


กลับขึ้นด้านบน