เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ลดปล่อยน้ำ รับมือฝนทิ้งช่วง

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ลดปล่อยน้ำ รับมือฝนทิ้งช่วง

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ลดปล่อยน้ำ รับมือฝนทิ้งช่วง

รูปข่าว : เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ลดปล่อยน้ำ รับมือฝนทิ้งช่วง

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ลดปล่อยน้ำ รับมือฝนทิ้งช่วง เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ลดการปล่อยน้ำ เพื่อรับมือภาวะฝนทิ้งช่วง พร้อมขอความร่วมมือชาวนาชะลอปลูกข้าวออกไปก่อน

ปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีปริมาณเก็บกักน้ำในอ่าง เพียง 138 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 14.76 เท่านั้น และภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่แหล่งต้นน้ำ เขตอำเภอชาติตระการ และนครไทย ทำให้ไม่มีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มเติม

นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เปิดเผยว่า ขณะนี้เขื่อนลดการปล่อยน้ำจาก 90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 60 และ 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามลำดับ เพื่อการบริหารจัดการน้ำ จึงขอให้ชาวนาในเขตอำเภอพรหมพิราม วัดโบสถ์ วังทอง และเมืองพิษณุโลก ชะลอการปลูกข้าวออกไปก่อน เพราะถ้าไม่มีฝนตก ข้าวอาจเสียหายได้

ส่วนที่จังหวัดพิจิตร แม่น้ำยมที่ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้างมีสภาพแห้งขอด หลังเกิดภาวะภัยแล้งซึ่งเข้าสู่เดือนที่ 6 ขณะที่ชาวบ้านรอให้มีฝนตกลงมา และให้น้ำเหนือไหลลงเข้าพื้นที่

 


กลับขึ้นด้านบน