ชาวชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เตรียมรวบรวมรายชื่อ ค้านแข่งรถสูตร 1

ชาวชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เตรียมรวบรวมรายชื่อ ค้านแข่งรถสูตร 1

ชาวชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เตรียมรวบรวมรายชื่อ ค้านแข่งรถสูตร 1

รูปข่าว : ชาวชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เตรียมรวบรวมรายชื่อ ค้านแข่งรถสูตร 1

ชาวชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เตรียมรวบรวมรายชื่อ ค้านแข่งรถสูตร 1 ชาวชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เตรียมรวบรวมรายชื่อ ยื่นคัดค้านใช้พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นสนามแข่งขันรถฟอร์มูล่าวัน ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสัปดาห์หน้า ขณะที่นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทันที หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว เพราะขัดกับกฎหมายหลายฉบับ

 เวทีเสวนาเรื่อง " การปกป้องพื้นที่ประวัติศาสตร์ต่อการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวัน บนถนนโดยรอบกรุงรัตนโกสินทร์" ซึ่งมีชาวชุมชนจาก 20 ชุมชน ในเขตพระนคร นักวิชาการ  นักประวัติศาสตร์ และเยาวชน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยนำภาพตัวอย่างสนามแข่งขันรถฟอร์มูล่า-วัน จากประเทศต่างๆ ที่เคยจัดการแข่งขัน มานำเสนอให้เห็นถึงความแตกต่างกับประเทศไทย เพราะหลายประเทศ สนามแข่งขัน ไม่ได้ล้อมด้วยชุมชน และเสียงจากการแข่งรถมีเสียงดังเกินกว่า 100 เดซิเบล ซึ่งกระทบต่อการได้ยินโดยตรงของประชาชน รวมทั้งอุบัติเหตุจากการแหกโค้ง จึงกังวลว่าอาจส่งผลให้โครงสร้างอาคารทางประวัติศาสตร์เสียหาย และประชาชน

 
ด้านนักวิชาการ เห็นตรงกันว่า ข้อกล่าวอ้างด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศของการกีฬาแห่งประเทศไทย ฟังไม่ขึ้น และเห็นว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อกลุ่มนักธุรกิจ มากกว่าการมองผลกระทบของประชาชน ทั้งนี้ชาวบ้าน เตรียมรวบรวมรายชื่อชาวชุมชนต่างๆ เพื่อคัดค้านการใช้พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์จัดการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวัน และยื่นต่อนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในสัปดาห์หน้า

ขณะที่นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เผยว่า พื้นถนนโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการแข่งรถ จึงมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ จากการแหกโค้ง  และมองว่า การดำเนินการของการกีฬาแห่งประเทศไทย ข้ามขั้นตอน และไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายฉบับ นอกจากนี้ หากจัดการแข่งขันบนถนนเมืองจริงจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ลอกเลียนแบบ และเป็นตัวอย่างไม่ดี ซึ่งตรงข้ามกับนโยบายของภาครัฐ ที่ดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับกลุ่มเด็กแว้นที่ชอบซิ่งบนถนน โดยเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านการใช้พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์จัดการแข่งขันรถฟอร์มูล่า-วันให้นายกรัฐมนตรี หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

แต่ขณะนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้เส้นทางใดเป็นพื้นที่แข่งขันรถฟอร์มูล่า-วัน ระหว่าง ราชดำเนิน เมืองทองธานี และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยจะทำประชาพิจารณ์หาข้อสรุปเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อของบประมาณ ก่อนจะลงนามเซ็นสัญญากับสหพันธ์รถยนต์นานาชาติหรือ เอฟไอเอ รับจัดการแข่งขันในปี 2558 เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณ5,000 ล้านบาทในการจัดการแข่งขัน

 

 


กลับขึ้นด้านบน