ชาว จ.พิจิตร ปรับตัวรับของแพง

ชาว จ.พิจิตร ปรับตัวรับของแพง

ชาว จ.พิจิตร ปรับตัวรับของแพง

รูปข่าว : ชาว จ.พิจิตร ปรับตัวรับของแพง

ชาว จ.พิจิตร ปรับตัวรับของแพง แม้ราคาสินค้าที่ปรับขึ้นต่อเนื่องในระยะนี้จะส่งผลกระทบกับหลายครอบครัว แต่ชาวบ้านบางครอบครัวในจังหวัดพิจิตร ที่น้อมนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาปรับใช้ ในการดำเนินชีวิต แม้สินค้าจะขึ้นราคา แต่ไม่ได้รับผลกระทบกับครอบครัวมากนัก และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทุกๆเช้านางเหรียญ สุวรรณจันทร์รัศมี ชาวบ้านตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จะพาหลานๆ ไปช่วยกันเก็บไข่เป็ดภายในเล้าที่เลี้ยงไว้ข้างบ้านกว่า 30 ตัว มาทำอาหารรับประทาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งในแต่ละวันได้ไข่กว่า 20 ฟอง จึงกินไม่หมดและเหลือพอแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านด้วย ทุกวันนี้จึงไม่ต้องกังวนเกี่ยวกับปัญหาราคาไข่แพงที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

ส่วนครอบครัวจันทร์ปาน ชาวบ้านในอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ที่ใช้พื้นที่หนึ่งงานเศษๆ ทำเป็นที่ปลูกพืชผักสวนครัว และบ่อเลี้ยงปลา เพื่อเก็บกินในครอบครัว ส่วนที่เหลือจะส่งขายสร้างรายได้ ทำให้ไม่ต้องเสียเงินซื้ออาหารแล้ว และมั่นใจเรื่องอาหารปลอดภัยส่งผลดีต่อสุขภาพด้วย ทำให้ทุกวันนี้ครอบครัวจันทร์ปาน ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับราคาอาหารแพงที่ปรับขึ้น

หลังทั้ง 2 ครอบครัวน้อมนำพระราชดำรัสแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติอย่างจริงจัง ทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงไม่หวั่นไหวกับสภาวะการขึ้นลงของสินค้า อุปโภค -บริโภค ซึ่งกำลังส่งผลกระทบกับคนส่วนใหญ่


กลับขึ้นด้านบน