สธ.ห่วงไข้เลือดออกระบาด วางมาตรการเฝ้าระวัง 90 วันอันตราย

สธ.ห่วงไข้เลือดออกระบาด วางมาตรการเฝ้าระวัง 90 วันอันตราย

สธ.ห่วงไข้เลือดออกระบาด วางมาตรการเฝ้าระวัง 90 วันอันตราย

รูปข่าว : สธ.ห่วงไข้เลือดออกระบาด วางมาตรการเฝ้าระวัง 90 วันอันตราย

สธ.ห่วงไข้เลือดออกระบาด วางมาตรการเฝ้าระวัง 90 วันอันตราย กระทรวงสาธารณสุขห่วงสถานการณ์ไข้เลือดออกระบาด หลังประเมินยอดผู้ป่วยอาจสูงเป็น 3 เท่าจากปีก่อน กำหนดแผนดำเนินงานช่วงฤดูฝน มิถุนายน-สิงหาคม เป็นช่วง 90 วันอันตรายของการระบาดโรค

หลังกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกมาตั้งแต่ต้นปี โดยให้ทุกจังหวัดเร่งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อลดจำนวนยุงให้ได้มากที่สุดก่อนเข้าฤดูฝน แต่นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า จากการติดตามประเมินสถานการณ์รอบ 5 เดือนปีนี้ พบว่า ยังอยู่ในเกณฑ์น่าห่วงมาก เนื่องจากยังพบผู้ป่วยในทุกจังหวัด โดยจำนวนผู้ป่วยสะสม 35,150 คน เสียชีวิต 40 คน และจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละกว่า 2,000 คน จึงคาดว่าตลอดปีนี้จะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนับแสนคน และเสียชีวิตมากกว่า 100 คน ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมากว่า 3 เท่าตัว

ทั้งนี้ กำหนดแผนการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม ซึ่งถือว่าเป็นช่วง 90 วันอันตราย ของการระบาดโรคไข้เลือดออก จะเข้มข้นเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อป้องกันการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด กำชับโรงพยาบาลทั่วประเทศให้ความสำคัญกับผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีอาการในข่ายสงสัย

พร้อมกำชับให้ทุกอำเภอเน้นการควบคุมป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อเนื่อง ติดตามประเมินผลการจัดการปัญหาอย่างใกล้ชิดทุกสัปดาห์ เตรียมพร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 1,030 ทีม ลงพื้นที่ควบคุมโรคทันที เมื่อมีรายงานผู้ป่วย


กลับขึ้นด้านบน